Legyetek, mint a gyermekek…

0
1281

Bejárta a katolikus sajtót az a képsor, amely egy fogyatékkal élő kisfiú „bravúrját” örökíti meg: a kicsinyek végtelen természetességével és bizalmával odasétál a pápa mellé, és fehér pileólusát is elkéri. Nincs a mozdulataiban, a mögöttük húzódó gondolatban más, mint őszinte érdeklődés, nyitottság és igazi szeretet. „Ez a gyermek a kicsinyek bátorságára, szabadságára tanít minket, akik meg mernek nyílni az Úrnak” – mondta az esetről a szentatya, akit az ilyen váratlan események nemhogy nem zavarnak meg a protokoll követésében, hanem Isten gyermekeinek természetességét tudja ünnepelni benne.

A szerdai általános audiencián a vatikáni VI. Pál-teremben egy tízéves kisfiú fölment az emelvényre, a pápához, aki leültette őt maga mellé. A német felolvasó éppen a Galatákhoz írt levélnél tartott, mely a pápa katekézisének témája volt, amikor a kis Paolo szép nyugodtan fölsétált a lépcsőn a VI. Pál-csarnok emelvényére, egyenesen Ferenc pápa elé.

A tíz esztendős, értelmi fogyatékos gyerek családjával érkezett a dél-olaszországi Pugliából Rómába.

A pápa mosolyogva fogadta a fiút, megszorította a kezét, megsimogatta, majd miközben folytatódott a páli levél felolvasása, váltott vele néhány szót és megkérdezte, hogy oda akar-e ülni mellé. Ekkor Leonardo Sapienza atya, a Pápai Ház Prefektúrájának munkatársa azonnal fölpattant a pápa mellől és átadta a gyereknek a karosszéket. 

Kérem a pápa fejfedőjét!

A VI. Pál-teremben ülő hívek azonnal megtapsolták a fiút, aki maga is tapsolni kezdett és mosolygott arcmaszkja alatt. Aztán körülnézett és újra felállt, visszatért a pápához, ugrálva megfogta mindkét kezét. Ferenc pápa ismét mondott neki pár szót, majd Paolo a pápa fehér pileólusára (fejfedőjére) mutatott, hogy elkérje azt Sapienza atyától.

A kérést megismételte a portugál felolvasónak is, aki éppen odaért a mikrofonhoz, hogy elkezdje a felolvasást. Paolo kézen fogta és odahúzta a pápához, a fehér fejfedőre mutatva. A hívek eközben tapsoltak és igyekeztek videóra venni a váratlan közjátékot. Miután átöltelte a pápát és megkapta a pileólust, föltette a fejére, majd az anyukája, aki közben följött érte az emelvényre, visszakísérte a gyereket a helyére.

Ferenc pápa még katekézise felolvasása előtt megdicsérte a gyerek bátorságát, amivel arra tanít minket, hogy szabadon álljunk oda az Úr elé, ne féljünk. Hagyjuk, hogy a szívünk vezessen minket. Köszönöm ennek a gyermeknek a leckét, amit nekünk adott.

Az Úr segítse meg őt fogyatékosságában, segítse fejlődésében, amiért ezt a szívből jövő tanúságot tette. A gyerekeknek nincs szükségük tolmácsra az élethez, a szívük vezeti őket előre – mondta a pápa.

Gyerekek a pápamobilon

Nem a pugliai kisfiú az első, aki váratlan külön programot hozott a pápai audienciára.

Korábban is előfordult, hogy különböző korú gyermekek odamentek a pápához, vagy ő maga hívta föl maga mellé őket, még a székébe is beleülhettek. Az is megesett, hogy a Szent Péter-téren fölvette őket nyitott fehér kocsijára és körbevitte a hívek között.

Gedő Ágnes/Salvatore Cernuzio, Vatican News

MEGOSZTÁS