Főpásztori látogatás az újaradi plébánián

0
1619

Az újaradi plébániát kereste fel október 24-én, vasárnap és 25-én, hétfőn Pál József Csaba temesvári megyés püspök.

A vizitációt megnyitó szentmisét az újaradi templomban vasárnap 17.30 órai kezdettel mutatta be a főpásztor, koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, Király Árpád esperes, arad-ségai plébános és Dirschl Mates újaradi plébános. A liturgia keretében a közösség lelkipásztora üdvözölte a megyés püspököt, kifejezve örömét, hogy körükben köszönthetik az egyházmegye főpásztorát.

Szentbeszédében Pál József Csaba megyés püspök kitért a szinodális folyamatra is, és néhány témát javasolt, amelyen a hívek elmélkedhetnek: – Jézus az út. Az ő élete példájából tanulhatjuk meg, hogyan haladjunk mi is az úton. A szinodális folyamat alapvető célkitűzése, hogy lehetőleg senkit se zárjunk ki belőle, Isten ugyanis mindenkit szeret, személyesen és egyénileg. Próbáljunk meg tanulni egymástól, mert a Szentlélek sokszor a többi emberen keresztül szól hozzánk – fogalmazott a főpásztor.

A liturgiát követően a megyés püspök találkozott a gyermekekkel és a fiatalokkal. Másnap, hétfőn, a főpásztor a plébánia egyik filiájába, Angyalkútra látogatott, ahol délben szentmisét celebrált a helyi templomban, majd ezt követően találkozott az újaradi plébánia egyháztanácsának tagjaival, valamint öt családdal.

A megbeszélésen részt vett Szilvágyi Zsolt püspöki helynök és Tari M. Böbe schönstatti nővér, családpasztorációs referens.

Thabitta Kozilek (fordítás és szerkesztés: a Temesvári Püspökség sajtóirodája)