Őszi pünkösdi élmény a szerzetesi elöljárói konferencián

0
1730

Úgy éltük meg, mint egy őszi pünkösdöt, az október 19-20 között zajló általános gyűlést, amelyen az országon belüli női és férfi szerzetesi közösségek képviselői vettek részt. A „zoom-os házacskákban” összegyűlt mintegy 60 résztvevő úgy érezte magát, mint az emeleti teremben imádkozó apostolok, akik várják a Szentlélek kiáradását, hogy aztán megerősödve haladjanak tovább az egyház szinodális útján. Az általános gyűlés megynyitójában Călin Bot János görögkatolikus püspök, az újonnan kinevezett, a megszentelt életért felelős püspök kifejezte „megbecsülését” az országban szolgáló szerzetesek és szerzetesnők iránt és arra bátorított mindenkit a gyűlés témájának fényében, hogy éljük meg a köztünk lévő különbözőségeket kiegészítő jelleggel, és soha ne felejtsük el, hogy az ember, bár „nem Isten”, az ő országának része.

Az idei gyűlés témáját, Átalakulás a különbözőség által, két előadó megközelítésében mélyíthették el a hallgatók. Felicia Ghiorghieș, az Asszumpcionista Obláta Nővérek általános elöljárója öt pontban foglalta össze azokat a szempontokat, amelyek egy átalakult élethez vezetnek. A saját rendje karizmájából és küldetéséból számos gyakorlati példát is bemutatott, és bátorított a kis lépések stratégiájára.
A második előadó, Benoni Ambăruș, az újonnan felszentelt római segédpüspök arra bátorította a résztvevőket, hogy vegyék górcső alá a szegények iránti attitűdjeiket. Egy új pasztorális megközelítésre van szükség, mert nem a változások korában élünk, hanem egy megváltozott korszakban, új kor köszöntött ránk. Ez nemcsak a szegények és bevándorlók iránti új, barátságosabb és igazán testvéri hozzáállást jelenti, hanem a megszentelt élet megújult szemléletét is, amely nyitott a multikulturális hivatásokra és hajlandó az intézményi decentralizációra, készen áll arra, hogy saját kényelmi zónájából a perifériára menjen.

Don Benoni figyelmeztetett bennünket az „alamizsnaadás veszélyére” is – amely inkább a lelkiismeretünket akarja megnyugtatni, semmint a felebarátunkon segít – és a „szükséglet kristályosodására” –, amely inkább a problémát látja, mint az egész embert. Emlékeztetett bennünket, hogy a szegények valójában megmentenek minket, mivel ők a „megtestesülés folytatása”, ahogyan Ferenc pápa írja a Evangelii gaudium 179. pontjában.

Az online talákozó első napját, amelyet Miguel Maury Buendia apostoli nuncius nyitott meg, Böcskei László püspök zárta. Mivel már második alkalommal történt meg, hogy a Váradon tervezett országos rendfőnöki konferenciák általános gyűlését el kellett halasztani a járvány miatt, Böcskei László püspök kifejezte reményét, hogy a jövőben mégis csak lesz lehetőségük a szerzeteseknek ellátogatniuk Váradra. Beszédében elmesélte az eucharisztikus kongresszuson tapasztalt élményeit, valamint a váradi kórház Covid-osztályán tett látogatását és arra bátorított mindenkit, hogy legyen Isten jóságának és mosolyának képviselője.

Homa Ildikó sss