Ferences örökfogadalom a Mária-kegyhelyen

0
3879

Kapisztrán Szent János, az olasz származású ferences emléknapján örökfogadalommal köteleződött el Jézus Krisztus követésére Csáki Ferenc fr. Fülöp október 23-án a csíksomlyói kegytemplomban. Az Erdélyi Ferences Rendtartomány legújabb tagja megfogadta, hogy élete további részében engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban fog élni.

Ünnepelni gyűltek össze szombaton a csíksomlyói kegytemplomban az Erdélyi Ferences Rendtartomány tagjai, ugyanis a délelőtt fél 11-kor kezdődött szentmisében örökfogadalmat tett az Úr követésére a csíkajnádi származású Csáki Ferenc, rendi nevén Fülöp testvér.

Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa a szentmise prédikációjában hangsúlyozta: a közösség gondot visel a törékenységükre, amelyre a fogadalomban egész szívvel rábízták magukat. Kiemelte a közösség megtartó, megőrző és olykor visszatartó erejét is. Rámutatott: évekkel ezelőtt egy lelkigyakorlaton azt mondta a vezető, hogy a közösség valóban olyan, mint egy nagy hátizsák, amit olykor nehéz vinni, azonban jó a testvéreknek együtt lenni, mert amikor elesnek, akkor a közösségre esnek, így kisebbet ütköznek. Tehát a közösség megtart és felemel.

– „Ha valaki szeret engem, megtartja az én szavamat” – hallottuk a felolvasott evangéliumban. Jézus szeret, és a Jézus szerinti engedelmesség nem szüli a szeretetet, hanem éppen ellenkezőleg. Azért tudunk engedelmeskedni az Isten szavának – itt beleérhetjük az Igét, a Szentírás szavait, de gondolhatunk itt a hívó szóra, amikor elfogadjuk a hivatásunkat –, mert szeretet van bennünk. Nagyon jól tudjuk, a lelki és a szerzetesi életben az engedelmesség kétségtelenül nagyon fontos, hiszen ha a fogadalmakat sorrendbe kell állítanunk, a tulajdonnélküliség és a tisztaság mellett első helyre tesszük az engedelmességet. A teljes és tökéletes engedelmesség mindig szeretetből fakad. Van a szolgai engedelmesség és van az az engedelmesség is, amely hálából és szeretetből fakad. Az általad is választott evangéliumi szakasz, amelyet hallottunk ezt a nemes folyamatot írja le. Ha valaki szereti Jézust, akkor megtartja, betartja az ő szavát, kedvesnek tartja, amit Jézus mondott neki – mondta a tartományfőnök.

Hozzátette: a hétköznapokban fontos odafigyelni a Szentlélek vezetésére, mert Isten jelen akar lenni az életünkben és cselekedeteinkben. Jézus szerint a Szentlélek, a vigasztaló két dolgot tesz: megtanít mindenre és eszünkbe juttat mindent, amit az Úr mondott nekünk.

– A tanítás és a tanulás nem is olyan egyszerű. A probléma az, hogy gyakran azt hisszük, nincs mit tanulnunk. Például azt hisszük, hogy már tudjuk, mi a szeretet, pedig a szeretetet sosem lehet eléggé megtanulni, ez egy mindig új művészet, hiszen a szeretet örök. A szeretet tanulását minden nap újra kell kezdenünk, és szükségünk van a Lélekre, hogy megtanítson minket erre, Szent Ferenc-i értelemben úgy mondjuk, szükségünk van arra, hogy birtokoljuk az Úr lelkét. A „tanítani” ige azt jelenti, hogy a bensőnkbe, a szívünkbe akarja írja”. A Szentlélek szüntelenül tanít bennünket, ha engedjük. Azonban ne mondjuk azt, mi már a bensőnkben hordozunk egy hosszú listát, amely olyan meggyőződésekkel és prioritásokkal van tele, amelyeket nehéz megcáfolni. Azért, hogy ez ne történjen meg, szükség van egy másik fontos erényre, az alázatra – hangsúlyozta Erik testvér. Megjegyezte: újra és újra meg kell tanulnunk mindent, amit teszünk, és a keresztény életben az is nagyszerű, hogy állandó a felfedezés!

– Ha van az életünknek egy olyan területe, ahol úgy gondoljuk, hogy nincs mit tanulnunk, biztosak lehetünk benne, hogy ezt a területet a középszerűség jellemzi. Mindent, ami bennünk van, folyamatosan meg kell újítania a Szentléleknek! A Lélek másik feladata, hogy emlékeztessen minket arra, amit Jézus mondott. Ez azért lényeges, mert Krisztus igéjéből születtünk újjá és kaptunk állandóságot. Isten valójában már gyermekkorunkban szólt hozzánk, és mennyi mindent kell még megértenünk és felfedeznünk a múltunkról, önmagunkról. A Lélek megtanít bennünket arra, hogyan őrizzük meg emlékezetünkben Jézus szavát, és elindul a szeretetteljes folyamat. Isten Lelke tehát mindig tanítani is akar minket – mutatott rá a provinciális.

A szentbeszéd után Fülöp testvér megfogadta, hogy élete további részében engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban fog élni. Megígérte, hogy a Kisebb Testvérek Reguláját és életformáját a rend konstitúciói szerint megtartja, hogy Istent, az egyházat és embertársait szolgálva eljusson a tökéletes szeretetre.

Fr. Csáki Fülöp az örökfogadalom emlékére az alábbi bibilai idézetet választotta:„Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” (1Kor 2,2)

Az örökfogadalomtétel a kegyhely YouTube-csatornáján visszanézhető.

Biró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense

Fotók: Suciu Dorottya

MEGOSZTÁS