Az emberközpontú gazdaságért – kitüntetést vett át Baritz Sarolta Laura OP

0
1244
Fotó: Magyar Kurír

Az Európai Polgár díj két magyarországi kitüntetettje 2020-ban: Baritz Sarolta Laura OP, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) szakirányú továbbképzés szakfelelőse, Hölvényi Györgynek, az EP kereszténydemokrata képviselőjének fölterjesztésére; valamint Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke, korábbi országgyűlési képviselő, Molnár Csaba DK-s európai parlamenti képviselő felterjesztésére.

Az Európai Polgár díjat 2008 óta minden évben odaítéli az Európai Parlament (EP). Az elmúlt tizenhárom évben Magyarországról, illetve magyar nyelvterületről a díjat többek között Böjte Csaba ferences szerzetes; Kerényi Lajos piarista szerzetes; Székely János püspök; Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója; Szvorák Katalin népdalénekesnő kapta meg, tudósított a Magyar Kurír katolikus hírportál.

A díjátadó ünnepségre a világjárvány miatt csak most, október 22-én került sor Budapesten, az Európa Pontban. A megjelenteket Lővei Andrea, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának vezetője köszöntötte. Emlékeztetett rá: az EP 2008-ban alapította az Európai Polgár díjat, amellyel olyan, kivételes teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket ismer el, akik és amelyek a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához járulnak hozzá, vagy az Európai Unió és az unió alapjogi chartájában foglalt közös értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítanak ki szűkebb és tágabb környezetükben.

Baritz Sarolta Laura Budapesten született, 1978-ban érettségizett az I. István Gimnázium orosz-angol tagozatán, közgazdászként 1983-ban végezte egyetemi tanulmányait, a külkereskedelem területén dolgozott, sikeres vállalatoknál, többek közt a Pepsi Cola amerikai cég magtarországi vállalatánál. Nyelvismerete, szaktudása sokban segítette pályáját, ám amikor édesanyja betegség lett,teljes idejét az ő ápolására fordította. Később az erős családi vallási gyökerekre alapozott életszemlélete nyomán meghallotta Isten hívó szavát, és 1994-ben belépett a domonkos rendbe.1999-2004 között a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium hittantanára, 1998-2004 között a Sapientia Hittudományi Főiskolán folytatott etika és teológiai tanulmányokat, 2005-től a Corvinus Egyetemes PhD hallgatója. 2010-től a Sapientia Hittudományi Főiskolán az egyház társadalmi tanításán alapú közgazdaságtan oktatására szakirányt hozott létre társaival. Az alternatív közgazdaságtan, környezet gazdaságtan kérdéseivel foglalkozik, számos konferencia előadója, kiadvány szerzője.

A Baritz Laura domonkos nővér, közgazdász által hirdetett közjó-maximalizálás, az ember mint cél a gazdaságban, az etikus gazdasági vezetői attitűd megfogalmazása, a közjót szolgáló jó profit, a gazdaság törvényei erkölcsi alapúak, illetve ezeknek a tézisei előbb-utóbb mérsékelhetik a társadalmilag érzéketlen profitmaximalizálást, mondták munkásságáról a díjátadón.

Majd Hölvényi György, a díj fölterjesztője beszédében leszögezte: Európának, Magyarországnak szüksége van Laura nővérre, arra a nézőpontra, világnézetre, amelyből nagyon komoly hiány van. A mai világban az egyházias emberek nehezebben jutnak nyilvánossághoz – ez a kijelentés nem klerikalizmus, egyszerűen szeretnének értékeket felmutatni. Egy keresztény politikusnak feladata, hogy ebben segítsen, összehozzon olyan embereket, akik nélküle nem találkoztak volna.

Európában ma olyan helyzet van, hogy nagyon nehéz a teremtettségből fakadó világról beszélni, általában hallgatunk róla. Ezzel szemben Laura nővérnek van bátorsága nyíltan beszélni erről, ami pedig sok fiatalt is megragad, és ez reménykeltő a jövőre nézve.

Ezt követően Hölvényi György átadta az Európa Polgár díjat Baritz Sarolta Laurának.

Zárszavában a Domonkos-rendi nővér köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzásegítették a kitüntetéshez, kiemelve, hogy csapatmunkáról, s alkotó, egymást támogató közösségről van szó. Végezetül Krisztusnak köszönte meg a díjat, „aki az igazi és végső szervezője a KETEG-nek”.

Baritz Laura nővér egy, a Forbes magazinnak adott interjúban 2018-ban gazdaságra vonatkozó gondolatait így vázolta: „Az enciklikák mindig egy adott történelmi helyzetre koncentrálnak, de sorra megfogalmazódnak bennük az általános alapelvek, mintegy vörös fonálként. Mi az egyház társadalmi tanítására alapozott közgazdaságtant tanítjuk, de tág értelemben az egyház társadalmi tanítása is Arisztotelészen és Aquinói Szent Tamáson alapul. Magyarországon az egyház társadalmi tanítására alapozott közgazdaságtant az ALTERN-csoport vezette be az 1990-es években. Én a kétezres évek elején csatlakoztam hozzájuk, , az ő hatásukra kezdtem el a doktorimat írni, majd létrejött a Sapientián a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) nevű posztgraduális szak 2010-ben, majd három évvel később az emberközpontú gazdaság szak a Corvinuson.”

Bagi László újságíró kérdésére azt is elmondta: „Az én háromdimenziós modellemben is ezek az erkölcsi javak a célok szintjén állnak és a materiális szint az alsó szinten áll és eszköz. A tőkejavak, a profit, a pénz, a marketingstratégia, a pénzügyek, ezek mind eszközök és arra eszközök, hogy létrejöjjön az erkölcsi jó szintje, ami magasabban áll.”