A szinódusi folyamatot előkészítő főegyházmegyei munkacsoport találkozója

0
1653
Kovács Gergely érsek szentmise keretében nyitotta meg a szinódus főegyházmegyei szakaszát

A 2023-as püspöki szinódus egyházmegyi szakaszát október 17-én 10 órakor nyitotta meg Kovács Gergely érsek ünnepélyes szentmise keretében a gyulafehérvári székesegyházban. A szinodális út következő lépéseként a főpásztor október 20-án online térben találkozott a szinódusi folyamatot előkészítő főegyházmegyei munkacsoporttal, melynek felelős koordinátora Csont Ede tusnádi plébános.

A 2023 októberéig tartó 16. rendes püspöki szinódus újszerűsége, hogy kétéves közös út lesz, melynek során párbeszéd és közös gondolkodás zajlik a tanítóhivatal és a hívek között. Ferenc pápa szándéka, hogy ezen a szinodális úton minden megkeresztelt ember választ keressen arra, mit jelent számára kereszténynek lenni, mit jelent Krisztus egyházában élni, és fokozottan figyeljen arra, mit üzen a Lélek ma az egyháznak. A szentatya hangsúlyozta, hogy ez a szinodális út nem csupán egy közvélemény-kutatás, nem egy formális feladat, hanem egy egyházi esemény, melynek főszereplője a Szentlélek. Ennek az eseménynek lehetünk a részesei a szinodális úton, melynek kulcsszavai: a közösség, a részvétel és a küldetés.

A munkacsoport 13 tagból áll, a csoport összeállításában az a cél vezette a főpásztort, hogy a főegyházmegye lehető legtöbb katolikusát tudja megszólítani: papokat és világi munkatársakat, szerzeteseket és lelkiségi csoportokat, templomba járókat és vallásukat nem gyakorló híveket, házasokat és egyedülállókat, fiatalokat és öregeket, különböző társadalmi és gazdasági helyzetben élőket. A munkacsoport feladata előkészíteni és biztosítani az egyházmegye híveinek minél szélesebb körű bekapcsolódását a szinodális útba. Konkrét kérdéseket fogalmazni meg, amelyek elindítják ezt a párbeszédet, illetve megszervezni, szorgalmazni  — akár online térben — a találkozókat a főegyházmegye területén. A munkacsoport koordinátorának feladata a közös munka koordinálása mellett a kapcsolattartás az egyházmegye és a püspökkari konferencia között.

Az egyházmegyei szinodális úttal kapcsolatos tudnivalókat hamarosan körlevélben közlik.

Molnár Izabella