Az időseket ünnepelték Hargita megyében

0
1873
Fotók: Gyulafehérvári Caritas

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megye tizenhárom településén tizenöt idős világnapi rendezvényt szervezett, amelyeken 470, hatvanadik életévét betöltött személy vett részt. Az élmények viszont nem számszerűsíthetőek. Méltatások, hála, kabaré, népzene, emléklapok, mozgásos érzelemkifejezés – mind részei voltak az ünnepláncnak.

A Caritas munkatársai, Sándor István, Bálint Tünde, Péter Róbert, Gáll Gabriella és Árus Zsuzsanna a korlátozásokat figyelembe véve, változatos eseményekkel színesítették az ünnepet, amelyet Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, a Gedeon Richter Románia, valamint a helyi önkormányzatok támogatták. A számos településen megszervezett ünnepről a Gyulafehérvári Caritas sajtóirodája tudósít.

Gyergyóremetén két egymás utáni kiscsoportban a csoporttagok visszaemlékeztek a saját nagyszüleikre, az ő életvitelükre és arra, hogy annak idején hogyan viszonyult a közösség az idős emberekhez: miben hasonlít és miben különbözik az egykori és jelenlegi idősek élete, mit hagytak maguk után a régi nagyszülők, és a csoporttagok mit szeretnének maguk után hagyni? Ilyen kérdések mentén ünnepeltek a virággal és csokoládéval felköszöntött idősek. Gyergyószentmiklóson a mozgáskompetencia-fejlesztő csoport keretein belül a szépkorúakat verssel, virággal, csokoládéval köszöntötték. Beszéltek az időskor szépségeiről és nehézségeiről. A résztvevők hálát adtak, hogy megérhették ezt az időt, majd arra törekedtek, hogy mozgással, tartással kifejezzék örömüket, bánatukat. A szervezők jókedvű együttlétként értékelték az alkalmat. A gyergyószentmiklósi idős csoport tagjai, miután visszaemlékeztek a saját nagyszüleikre, azok életvitelére, a közösség akkori idősekhez való viszonyulásaira, életvitelbeli hasonlóságokra és különbségekre, Sajgó Balázs lelkipásztor, a Caritas lelki igazgatója tartott előadást a nyolc boldogságról. Ezt interaktív beszélgetés, majd ajándékozás követte. Székelyudvarhelyen a járványügyi szabályoknak megfelelően kiscsoportokban valósult meg a rendezvény: ünnepi beszéddel, verssel, képeslappal és virággal köszöntötték az időseket. Felköszöntötték a legszebb korú személyt is, aki 88. életévében jár. Az ünnepi beszéd után sor került egy kis vendéglátásra, ajándékozásra is.

Felsőboldogfalván a szépkorúak világnapját a kultúrotthonban tartották. A nyitóbeszédében a polgármester köszöntötte a helybéliidőseket, majd átadta a virágokat. Sándor Isú beszélt az időskor fontosságáról, az emléklapban szereplő verset elemezte. Bálint Tünde köszöntötte a csoporttagokat, Eminescu A tegnapokkal fogy az élet című versét szavalta el. A színes program része volt még rádiós kabaré Sándor Isú és Bálint Tünde előadásában, népzenés előadás Bugja Pista bácsi felsőboldogfalvi csoporttag önkéntes munkájának segítségével, és nem maradt el a szeretetvendégség, emléklaposztás sem. Az alsódobói kultúrotthonban megjelent ünnepelteket a polgármester köszöntötte, majd a helyi plébános tartott beszédet, amelyben a szépkorúak értékeiről szólt. A csoportvezető Sándor Isú és Bálint Tünde itt is méltatott, majd rádiós kabaréval mulattatott, átadva a terepet a hagyományőrzésnek, Bugja Pista bácsinak és a népzenének. Mulatság és ajándékosztás zárta az eseményt. A zetelaki idősek szentmisén is részt vettek, akik aztán a kultúrházban hallhatták a polgármester köszöntését, vehették át a nekik szánt ajándékokat. Akár Udvarhelyszék többi településén, itt is helye volt a hálának, kabarénak és muzsikának.

Bár Alfaluban a vártnál kevesebben érkeztek az ünnepségre, alkalom volt ez a visszaemlékezésre. A csoportvezetők segítettek feleleveníteni, hogy milyenek is voltak a korábbi években ezek az ünnepek, milyen az idős kort megélni, és milyen aktuális kérdések foglalkoztatják a csoporttagokat. Virággal, csokoládéval, jókívánsággal búcsúztak egymástól a résztvevők és a szervezők. Farkaslakán is ünnepeltek: ajándékként előadását a helyi iskola néptánccsoportja vitte el a kultúrotthonba, de a csoportvezetők is műsorral, ajándékkal kedveskedtek, akárcsak Udvarhelyszék többi településén. Kisgalambfalván a református hittanteremben gyűltek össze az ünneplők. A nyitóbeszédet a helyi református tiszteletes tartotta, elmélkedéssel, majd Sándor Isú és Bálint Tünde biztosította a programot Bugja Pista bácsi közreműködésével. A kápolnási közösségi házban a polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd a csoportvezetők szerveztek számukra tartalmas programot, a támogatók révén pedig ajándékkal tértek haza az ünnepeltek. Gyergyócsomafalván Árus Zsuzsanna csoportvezető várta az ünneplőket, jóízű beszélgetéssel, ajándékozással, fényképezkedéssel zajlott a program. A betlenfalvi közösségi házban, illetve az oroszhegyi kultúrotthonban is összegyűltek a két csoportban járó idősek. A csoportvezető-páros színes programkínálata mellett Oroszhegyen a polgármester is köszöntőt mondott, a helybéli iskola Serítő néptánccsoportja előadást tartott. Mindkét településen az ünnep része volt a hálaadó szentmise is.