Temesváron is megnyitották a szinodális folyamatot

0
1236

Pál József Csaba megyés püspök október 17-én, vasárnap a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszának megnyitása alkalmából celebrált szentmisén a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban egybegyűlt lelkipásztorokat és híveket így üdvözölte: „A szinodális út számunkra reményteljes. Sok munkát is kér tőlünk, de az, hogy az imádság lelkületében találkozunk egymással és együtt próbálunk hallgatni a Szentlélekre, mindig reménnyel tölt el.”

A főpásztor magyar, román, német és olasz nyelven köszöntötte a temesvári egyházmegye több eseperességéből érkezett résztvevőket, valamint a helyi olasz közösség jelen lévő tagjait.
Szentbeszédében a megyés püspök kitért a szinodális folyamat előkészítő dokumentumában és vademecumában foglalt útmutatásokra, javaslatokra, majd úgy fogalmazott: a szentatya az elmúlt vasárnap, október 10-én megnyitotta a szinódusi folyamatot, amely 2023 októberében zárul, és amelynek három kulcsszava van: szeretetközösség, részvétel és küldetés.

Az egyház stílusa, „modus vivendi”-je kell hogy legyen minden területen az együtt haladás. A megbeszélések a szeretet és az imádság légkörében kell hogy folyjanak. Ebből világosan látszik, hogy nemcsak a végeredmény fontos, hanem maga az út is, amelyen együtt járunk, hiszen ezen az úton együtt tanuljuk meg, hogyan építsünk szeretetközösséget – mondta a temesvári főpásztor.

A liturgia végén Pál József Csaba megyés püspök a szinodális út egyházmegyei szakaszának gyakorlatáról is tájékoztatta a jelenlévőket, kiemelve, hogy a szervezés feladata elsősorban az esperesekre, valamint a különböző pasztorációs területek, egyesületek és lelkiségi mozgalmak felelőseire, képviselőire hárul. Azt javasolta, a plébániákon a hívek lehetőleg alkossanak hét-nyolc személyből álló kis csoportokat, hogy a vademecum által javasolt tíz téma kérdései minél több hívőhöz eljussanak. Lehet új csoportokat is létrehozni, hogy lehetőleg senkit se zárjunk ki. A javaslat szerint minden csoport négy alkalmat szán a szinodális találkozóra. Végül minden plébánia készít egy maximum öt oldalas beszámolót, amelyet február 15-ig elektronikus formában a Püspökség titkárságára kell eljuttatnia. Ugyanezt teszik az egyházi mozgalmak, egyesületek és a különféle rétegpasztorációk csoportjai is – fogalmazott a főpásztor.

A szentmise a szinodális folyamat hivatalos imájával zárult.

Forrás: A Temesvári Püspökség sajtóirodája

MEGOSZTÁS