Nem csak vallási vetélkedő, igazi találkozó volt Gyergyócsomafalván

0
1512
Fotók: Bartos Károly

Tizenhetedik alkalommal szervezték meg a Ki mit tud? vallási és magyarságtörténeti kreativitási vetélkedőt a gyergyói körzetben október 16-án, Gyergyócsomafalván. Volt diák, aki nem is megmérettetésként, sokkal inkább nagy találkozóként élte meg az eseményt.

Első alkalommal 1999-ben szervezték meg, azóta a Köllő Miklós Általános Iskola hagyományos rendezvényévé vált. A vetélkedő minden évben sajátos tematika jegyében zajlott. Az idén aktuális témakörnek bizonyult az eucharisztiával kapcsolatos tudás elmélyítése és a belőle táplálkozó élet tudatosítása, ezt fejezi ki találóan a gondosan választott idei mottó is: „Minden forrásom belőled fakad” – tudósította portálunkat Ferenczi Julianna hitoktató, rendezvény szervezője.

A Köllő Miklós Általános Iskola, a helyi Polgármesteri Hivatal és a plébánia szervezésében reggel 9 órától szentmisével kezdődött a vetélkedő a helyi Szent Péter és Pál-templomban. A szentmise főcelebránsa Dávid György gyergyói főesperes volt. A szentbeszédet György Balázs plébános tartotta az eucharisztia témájában.

A szentmise után a helyi Borsos Miklós Művelődési Ház nagytermében meglepetéssel indult a vetélkedő: a Köllő Miklós Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói tematikus tánccal köszöntötték a jelenlevőket, a Minden forrásom belőled fakad című dalt tánccal tolmácsolták a jelenlevőknek. Ezt követően Ferenczi Julianna szervezőtanár köszöntötte a résztvevőket, felolvasta Kovács Gergely érsek üdvözlő levelét, amelyben a főpásztor örömét fejezte ki, hogy vannak ilyen kezdeményezések, amelyek „fiataljaink lelkét és elméjét mozgatják meg, kreativitását fejlesztik, ismereteit bővítik és közelebb vezetik őket az evangéliumhoz”. Márton László Szilárd, Gyergyócsomafalva polgármestere beszédében örömének adott hangot, hogy idéntől a polgármesteri hivatal társszervezőként kapcsolódhatott be a szervezésbe. Méltányolta az iskola, a plébánia és a hivatal közötti jó együttműködést, kiemelte: ma már nem divat vallási versenyre készülni, ilyenen részt venni, de akik itt vannak, azok bebizonyítják ennek az ellenkezőjét. Korpos Levente, a Köllő Miklós Általános Iskola igazgatója elmondta: a vallástanárok az iskolákban biztosítják a lelki nevelést, amire – a tárgyi tudás mellett – nagy szüksége van a felnövekedő generációnak. Bartos Károly, a helyi Szent Péter és Pál egyházközség plébánosa is köszöntötte a jelenlevőket, megköszönte a példaértékű, nagyfokú összefogást, és kifejezte reményét, hogy ez alkalommal is minden résztvevő gyarapodik lelki, szellemi téren.

​A háromfordulós kreativitási vetélkedőn idén tizenegy csapat mérte össze tudását. Minden csapat három diákból állt össze. Az első fordulóban a csapatok a saját egyházközségük védőszentjét mutatták be kreatív formában. A második megmérettetés keretében csapatonként egy, az eucharisztiáról szóló verset mondtak el, míg a harmadik fordulóban egy-egy dramatizálást mutattak be a versenyzők ugyancsak az eucharisztia témájában. A csapatok a helyi Köllő Miklós Általános Iskolából, az újfalvi Elekes Venczel Általános Iskolából, a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály általánosból, a gyergyószentmiklósi Kós Károly, a gyergyószentmiklósi Vaskertes, a gyergyóditrói Siklódi Lőrincz és Puskás Tivadar általános iskolából, a gyergyóremetei Fráter György, a tekerőpataki Tarisznyás Márton, valamint a salamási Sfântu Andrei általános iskolákból érkeztek a megmérettetésre. A csapatokat öttagú zsűri értékelte: Dávid György gyergyókerületi főesperes (a zsűri elnöke), Keresztes Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent István egyházközség plébánosa, Ferenczi Attila, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium aligazgatója és vallástanára, Orbán Zsófia, a Köllő Miklós Általános Iskola román-angol szakos tanárnője és Ambrus Ibolya, a Köllő Miklós Általános Iskola francia-angol szakos tanárnője. Minden versenyző kapott egy névre szóló oklevelet, egy társasjátékot, egy Szent Klára életét bemutató könyvet, egy Szent Istvánról szóló könyvet és Gárdonyi Géza Egri csillagok című művét.

A versenyt sikeresként értékelték a szervezők: gazdag, színes bemutatókat láthattak a jelenlévők, hagyományos formában, de modern megoldásokat is, még bábelőadás is volt. Ezek a bemutatók hozzásegítették a jelenlevőket, hogy megismerjék a Gyergyói-medencei egyházközségek védőszentjét. Gazdag felhozatal volt a versek tekintetében is, magyar klasszikusoktól is választottak verseket, amelyek az oltáriszentségről szóltak, így egyebek mellett szavaltak Babits Mihály és Túrmezei Erzsébet által írt költeményeket is.

A harmadik fordulóban, a dramatizálások során is nagyon színes, ötletes jeleneteket láthatott a közönség. Volt hagyományos dramatizálás, tematikus dramatikus tánc, modern eszközök bevonásával történő drámajáték. A gyerekek megjelenítettek szentmisei részeket, elsőáldozást, olyan szentek életét, akik rendkívüli kapcsolatban voltak az oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal. Három csapatot választott ki a zsűri kreativitási különdíjra: a tekerőpataki Tarisznyás Márton Iskola Keresztelő Szent János csapata, a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály iskola Szent Miklós csapata és az újfalvi Elekes Venczel iskola Sarlós Boldogasszony csapata kapta meg ezt az elismerést. A különdíjat elnyert csapatok érdemoklevelet és egy-egy a Kőszívű ember fia kötetet kaptak. A megmérettetés után közös ebéden vettek részt a versenyzők, a zsűritagok és a szervezők a Borsika panzióban, ahol táncházat is tartottak. A Ferenczi Julianna által választott mottó, a Minden forrásom belőled fakad valósággá vált, a jelenlevő diákok és felnőttek tanúságot tettek arról, hogy életükben központi helyet foglal el az oltáriszentségben velünk maradt Krisztus.

„Csapatunk bemutatkozásként A szívek előkészítője címmel templomunk védőszentjét, Keresztelő Szent Jánost mutatta be. Bögözi Emese egy imát mondott el Sziénai Szent Katalin imája az Oltáriszentségről címmel. A jelenet, amit bemutattunk, korunk szentjéről, Carlo Acutisról szólt, bemutatva életének egy részletét és fontos tudnivalókat róla. Gazdag élménnyel és értékes ajándékokkal térhettem haza a versenyről. Megható volt látni, hogy jelenetünk végén sokaknak könnyes volt a szeme, jóleső érzés volt átélni, hogy olyat tudtunk átadni, ami a lelkeket melengette, picit megsimogatta” – értékelte az eseményeket Barabás Fanni-Petra, a gyergyótekerőpataki iskola hatodik osztályos tanulója. Bartis Anna, a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Általános Iskola nyolcadikos diákja számára az alkalom nem versenynek, sokkal inkább nagy találkozónak tűnt. Így fogalmaz: „Sok kreatív bemutatót láthattunk, amelyekből az egyházközségek védőszentjeit megismerhettük, látszott, hogy alapos munkát végeztek a csapatok. Bár én eddig is rendszeresen jártam szentmisére egész családommal, sok lelki programon, táborokban is részt veszünk, de most örültem annak, hogy ilyen sok ember előtt el mertem mondani személyes élményemet a szentáldozással kapcsolatban. Jó lelki megerősítés, feltöltődés volt ez az alkalom számomra”. A Sarlós Boldogasszony nevet viselő csapat tagjai, Egyed Nelli, Egyed Katinka és György Kitti számára az egész felkészülés folyamata csupa élvezet volt, leginkább a dramatizálást szerették. Elmondták: a kezdeti izgalom hamar feloldódott, és a verseny közben rengeteget tanultak.