Gyermekek békeimája

0
1378
Fotók: Molnár Miklós Csaba

Az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva október 19-én, 12 órától a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola kisdiákjai közös imán vettek részt a Keresztelő Szent János-templomban.

A kezdeményezés a venezuelai keresztény közösségektől indult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük lévő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt ez a kezdeményezés. Kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó mondás, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.

A marosvásárhelyi katolikus iskola már harmadik éve kapcsolódik be ebbe a kezdeményezésbe, az elemi tagozatos diákok részvételével. Idén az alsó tagozat legnagyobbjai, a negyedikesek az ima előtt meglepetést készítettek elő a kisebb társaiknak. A templomban a közös ima előkészítéseként Balla Imre iskolalelkész bemutatta a rózsafüzért, és elmagyarázta a gyerekeknek a rózsafüzér imádkozásának módját.

„A rózsafüzér imádkozásakor Máriával, Jézus édesanyjával együtt köszöntjük az Úr Jézust. A most következő félórában a békéért imádkozunk, a családjainkban, a testvérek közötti békéért, az iskolában az osztálytársak közötti békéért és az emberek, a népek közötti békéért is imádkozunk” – mondta az iskolalelkész, majd a nagyobb gyerekek vezetésével elimádkoztak két tized rózsafüzért.

Az ima végén a templom udvarán a negyedikesek által előkészített meglepetés várta a gyerekeket: léggömbökből készített hatalmas rózsafüzér lánc, amelyet imáikkal együtt, közösen engedtek fel a magasba.

,,Nagy igyekezettel vettek részt a gyerekek az előkészületekben: léggömböket fújtunk, elkészítettük a lufikból a rózsafüzért, közben tanultunk egy szép Mária-éneket. Nagyon felemelő érzés volt látni, milyen összeszedetten és elmélyülten kapcsolódtak be a gyerekek az imádságba, és örültem annak is, hogy többen is bátran vállalták az előimádkozó szerepét.

Az egységért és békéért elmondott közös imádság végén az udvaron jelképesen is felengedtük imáinkat, és vittük magunkkal rózsafüzérünk egy tizedét. Ez jelenti erőnket és oltalmunkat” – értékelte az eseményt Bajkó Zsuzsa, a negyedikesek tanítója.

Molnár Izabella