A püspöki szinódus volt az őszi papi találkozó fő témája Nagyváradon

0
2057
A megbeszélés fő témáját a püspöki szinódus 2023-ban tartandó 16. rendes közgyűlésének az előkészítése képezte. Fotók: Nagyváradi Egyházmegye

Rendkívüli helyszínen tartották szokásos őszi megbeszélésüket a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai: Böcskei László megyés püspök a palota második emeletének üléstermébe invitálta a klérus tagjait. Elmondása szerint az épület 250 éves történetében ez az első alkalom, hogy papi gyűlést tartanak ebben a teremben. A megbeszélés fő témáját a püspöki szinódus 2023-ban tartandó 16. rendes közgyűlésének az előkészítése képezte, amely arra hív, hogy kilépjünk a komfortzónánkból és Jézus Krisztus példáját követve megszólítsuk a ránk bízottakat.

A járványügyi helyzetre való tekintettel két csoportban érkeztek a meghívottak a püspöki székvárosba: október 14-én, csütörtökön délelőtt a váradi, a szilágysomlyói és a székelyhídi esperesség papjai, míg pénteken, október 15-én a Várad környéki, a margittai, a tenkei és a tasnádi esperesség papjai tanácskoztak.

A főpásztor hangsúlyozta, hogy ebben a kritikus időszakban minden embernek szüksége van arra, hogy megtapasztalja az egymásra figyelés, az együvé tartozás, az együtt haladás örömét. Kiemelte, hogy a papok közül jelenleg is többen szorulnak orvosi ellátásra, és emiatt nem vehetnek részt ezeken a megbeszéléseken. Felelevenítve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tapasztalatait, miszerint csak úgy tudunk az Európát sújtó sokféle krízis fölé emelkedni, ha elindulunk egymás felé, ha hidakat építünk és megpróbálunk eljutni világunk spirituális, gazdasági és társadalmi perifériáira.

A főpásztor kiemelte, hogy a püspöki szinódus előkészítésében nagy szükség van a paptestvérek szolgálatára, ők kell meghívják az egyházközségek tagjait erre a párbeszédre, hiszen a szinódusi folyamat legalsó szintje az egyházközség. A szinódus előkészítő dokumentuma értelmében az evangélium hiteles hirdetéséhez egy szinodális megtérésre van szükség. Bár a járvány fokozódásával tovább mélyül a társadalmi igazságtalanság, törékenységünk megtapasztalásával a segítségnyújtás sokféle jelét is észleljük környezetünkben. Ebben a helyzetben különös aktualitással bír a jelenlegi szinódus, amelynek három kulcsszava a közösség, a részvétel és a misszió: a közösségre hívott egyházban, az evangélium hirdetésében minden embernek helye és szerepe van.

A szinódus egyházmegyei szakaszának koordinálásában a főpásztort egy kapcsolattartó csapat segíti, amelynek összetételét az október 17-én, vasárnap 18 órakor tartandó szentmisén mutatják be.

A papi gyűlés következő témája a 2022 tavaszán és nyarán esedékes népszámlálás. Kisebbségi jogaink és érdekeink biztosítása, nemzeti értékeink megóvása érdekében a szervezők kérik a papokat, hogy fokozottan buzdítsák híveiket a részvételre.

A megbeszélés utolsó pontjában a jelenlévők megbeszélték a tervezett pasztorális programok szervezési lehetőségeit a jelenlegi járványügyi intézkedések fényében.

A papi találkozó jó hangulatú, kötetlen szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye