Négy egyházmegye hitoktatással kapcsolatos ügyeiről gyűléseztek

0
1583
Február 4–augusztus 5. között zajlott a hitoktatók hétállomásos online szentségimádási lánca. Képünkön a Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök által vezetett szentségimádás mozzanata

Négy egyházmegye tanfelügyelői és módszertani felelős hitoktatói gyűléseztek az online térben október 11-én. A gyűlést Böcskei László nagyváradi megyés püspök hívta össze, aki évek óta közelebbről követi a hitoktatás egyházmegyék határain túlmutató ügyeit. A megbeszélésen részt vett Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és Kovács Zoltán, a Kisebbségi Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetigazgatója is.

A programban kilenc napirendi pont szerepelt, ezek egy része az elmúlt tanévhez kapcsolódó tevékenységekkel, programokkal, a másik pedig a jelen és a jövő hitoktatást érintő kérdéseivel foglalkozott. A püspöki/érseki köszöntők után megérintő momentum volt a hitoktatók február 4–augusztus 5. között zajlott, hétállomásos online szentségimádási láncáról készült zenés bemutató megtekintése. Az 52. Eucharisztikus Kongresszusra hangoló, püspökök által vezetett programsorozatba sok hitoktató és többszáz diák kapcsolódott be. Élénk érdeklődés követte a hittan.ro honlap által meghirdetett három pályázatot is, amelyek értékelése során egyértelműen felszínre jött, hogy ezek is nagyon sikeres és a diákság lelki fejlődése szempontjából értékes programok voltak. Ez motiválja a szervezőket arra, hogy az idei tanévben újabb pályázatokat hirdessenek meg a hittanosok számára.

Az ilyen összejövetelek állandó témája a tankönyvek, tantervek és továbbképzők ügye. Az idei tanévben három új tankönyvet – a III., a IV. és a VIII. osztályost – vehettek kezükbe a diákok, így az elemi és gimnáziumi ciklus minden évfolyama már új, a kompetenciaalapú tanterv alapján szerkesztett könyvekből tanulhat. Az Oktatási Minisztérium képviseletében jelen lévő Kovács Zoltán elmondta, hogy intézménye felé határozottan pozitív vélemények érkeznek a katolikus hittankönyvekről. A tankönyvcsaládhoz külön is gratulált, kiemelve, hogy a katolikus az egyedüli magyar felekezet, amelyik ezt a frissítést elvégezte. Van olyan felekezet, amelyik egyáltalan nem írt tankönyveket, és olyan is, amelyik csak néhányat adott ki. A folytatás sajnos még – az új tantervek megjelenése miatt – akadozik, így a IX–XII. osztályosok egyelőre a régi könyvekből tanulnak. Ezekhez az idén ún. módszertani segédletek készültek.

A gyűlésen szó került a tanári továbbképzők – elsődlegesen a Bolyai Nyári Akadémia és az Országos Magyar Továbbképző Központ által szervezett képzések – kérdéséről is. A részvétel fokozása érdekében a jövőben a szervezők előbb az igényfelmérésre helyezik a hangsúlyt. – A négy egyházmegye hitoktatási ügyének felelősei beszélgettek még a Keresztény Szó neveléssúlypontú lapszáma és a hittan.ro felületeinek szerkesztéséhez való hozzájárulásról, és érintették a Ferenc pápa által néhány napja elindított szinodális folyamat hitoktatást megújító lehetőségeit is. Utóbbi részletesebb elemzésével a következő gyűlés keretében fognak foglalkozni.

Ozsváth Judit

MEGOSZTÁS