Bérmálás a hunyadi főesperesi kerületben

0
1922

Véget értek az őszi bérmálások a hunyadi főesperesi kerületben. A Zsil-völgyében október 2-án elkezdett és vasárnap, október 10-én Déván véget ért körút során magyar és román anyanyelvű bérmálkozók részesültek a szentségben, amelyet Kovács Gergely érsek, Vajdahunyadon pedig Kerekes László segédpüspök szolgáltatott ki.

Az őszi bérmálások során a hunyadi főesperesi kerületben Kovács Gergely érsek bérmált október 2-10. között. A Zsil völgye településeit járta körbe a főpásztor október 2. és 4. között, és hét település, Lupény, Urikány, Vulkán, Aninósza, Petrozsény, Petrilla és Lónyaitelep bérmálkozóit, összesen 107 fiatalt bérmált.

A főpásztor azt ajánlotta, arra buzdította a bérmálkozókat, hogy éljenek a Szentlélek szerint, törekedjenek szent életre, és Jézus Krisztusban találják meg az igazi utat.

A bérmakörút következő állomásai Hátszeg, Pusztakalán, Szászváros, Csernakeresztúr, Vajdahunyad, Déva voltak.

A Kudzsírra tervezett bérmálás a bérmálkozók több mint felének megbetegedése, illetve a koronavírus-járvány miatti karanténba kerülése miatt egy későbbi időpontra halasztották, tájékoztatott Bodor Attila, aki gyulafehérvári szemináriumi munkája mellett a közösség lelkipásztori szolgálatát is ellátja.

Október 9-én Vajdahunyadon Kerekes László segédpüspök bérmálta meg a 30, a szentség felvételére felkészült fiatalt.

Október 10-én, vasárnap a dévai Páduai Szent Antal-plébániatemplomban dr. Kovács Gergely érsek a délelőtti szentmisén 14 román ajkú fiatalt bérmált, a délutáni szentmisében 37 magyar anyanyelvű fiatalnak szolgáltatta ki a nagykorúság szentségét. A fiatalokat felkészítő Főcze Bonaventúra OFM így számolt be erről portálunknak: ,,Bizonyára a most megbérmáltak és mi is, akik velük együtt imádkozhattunk, átéljük a költő Juhász Gyula sorait, Érezzük, hogy hitünknek szárnya van!

A szentmise köszönetében így szólt: ,,Különösen is imádságos lelkülettel három személynek mondok köszönetet: az Atyának, hogy megteremtette a mi csodálatos világunkat, a mi városunkat, a Fiúnak, hogy itt van valóságosan a legméltóságosabb Oltáriszentségben és a Szentléleknek, akinek az ajándékai nemcsak a most megbérmáltakat, hanem a mi életünket, családjainkat, közösségeinket is elhalmozza a bölcsesség és értelem, tanács és erősség, tudomány, a jámborság és az Úr félelmének lelkével. Mindezért legyen dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.”