Legyünk hűségesek a Szűzanyához. Ünnep Máriaradnán

0
2040

Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén a magyar nemzetiségű hívek ünnepelnek a máriaradnai kegyhelyen, a helyi római katolikus naptárban október 8-a mint a magyar hívek radnai zarándoklatának napja szerepel. Idén a járványügyi korlátozások betartásával ünnepeltek, főcelebráns Pál József Csaba temesvári püspök, szónok az erdélyi ferences provincia elöljárója, Urbán Erik OFM volt, tudtuk meg a Temesvári Püspökség sajtóirodájának közlése nyomán.

Idén ez az ünnep is, mint sok más egyházi esemény, a járványügyi óvintézkedések szigorú betartásával zajlott, a hívek korlátozott számban vehettek részt a szentmisén. Erre utalt a liturgia főcelebránsa, Pál József Csaba püspök is bevezetőjében, amikor úgy fogalmazott: a járványügyi korlátozások miatt sajnos idén nem jöhetett annyi zarándok, mint amennyi szeretett volna. Akik eljöttek, több plébániáról, egyházmegyéből és az anyaországból érkeztek.

„Szeretettel köszöntöm Urbán Erik provinciális atyát, aki a mai szentbeszédet tartja. Imádkozzunk egymásért, egyházmegyénkért és a ferences rendért, hogy Isten támasszon számukra sok-sok hivatást” – mondta a temesvári főpásztor.

Homíliájában P. Urbán Erik OFM három témát érintett: legyünk hűségesek a Szűzanyához és az ő kegyhelyéhez, legyünk hűségesek a kimondott szóhoz, az Igéhez, Jézus Krisztushoz, és legyünk hűségesek a 21. században a keresztény értékekhez. „Miért jöttünk el? Miért vagyunk itt éppen a mai napon, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén Máriaradnán? Kit és mit hoztam el magammal, kit és mit hoztam el a szívemben ide a Szűzanyának, égi édesanyánknak azért, hogy a közbenjárását kérjem. A mi Mária-tiszteletünk magatartás, hiszen a magyar ember azt tartja, hogy a Szűzanyával való találkozás bármikor létrejöhet. Népünk Mária-élményének legalapvetőbb jegye a bizalmasság és a közvetlenség” – fogalmazott a meghívott szónok, aki elmélkedésében megosztotta az egy hónappal ezelőtt lezárult budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson gyűjtött élményeit is. Mint mondta, a rendezvény olyan volt, mint egy nagyszabású lelkigyakorlat, amelyen a résztvevő napról napra egyre inkább elmélyedt az Oltáriszentség titkában.

A bazilika orgonáján ezen az ünnepen Bodroghi Andreea máriaradnai és Bakó Antal arad-mosóczytelepi kántor közismert népénekeket szólaltatott meg, melyeket az egybegyűlt hívek együtt énekeltek. A szentmise végén a pápai himnusz és a Boldogasszony anyánk régi magyar himnusz akkordjai csendültek fel.

A csoportképek tanúsága szerint a majláthfalvi ministráns fiatalok számára is élmény volt az október 8-i máriaradnai zarándoklat, csakúgy, mint a nagyváradi egyházmegyéből érkezett öt kerékpáros zarándoknak is, akik a Szent Katalin-telepi plébániáról indultak Böcskei László püspök áldásával, és a mintegy 150 kilométeres út megtétele után szerencsésen megérkeztek a kegyhelyre.

A zarándoklat keresztúti ájtatossággal fejeződött be a kegytemplom mögötti magaslaton felállított stációknál. A szentmise a máriaradnai kegytemplom Facebook oldalán visszanézhető.