Hogyan írjuk? Megyéspüspök vagy megyés püspök

0
2967

Helyesírási dilemmáinkban segít eligazodni az alábbi írás, amely egy tipikusan katolikus egyházi megnevezés írásmódjának kapcsán a nyelvi logika jobb megértéséhez is segítséget nyújt.

A különböző magyar katolikus oldalak, kisebb-nagyobb blogok írásmódja teljes kavarodást mutat e tekintetben, ki különírja, ki egybehúzza a funkciómegjelölésre használt két szót. Fel szokott merülni a kérdés, hogy mégis hogy kellene írni, mi az általunk gyakorolt írásmód mögötti logika.

Az érintett kifejezés írásmódjának a kifejtéséhez vissza kell nyúlnunk valamikori nyelvtanóráinkhoz, de nem túl bonyolult a magyarázat.

A szó helyesírásának az alapja a két egymás mellé rendelt szó viszonya, azaz a két szó szófaja és a mondattani szerepe együttesen. A megyés szó végén az -s egy melléknévképző. A melléknévképzős szavak (nagyon ritka, és teljesen elenyésző esetektől eltekintve) egy másik szóval fennálló mégoly szoros viszonyát sem fejezzük ki egybeírással: pl. államI áruház, autóS szaküzlet, vallásTALAN ember stb. Ennek az az oka, hogy a melléknevek mondattani szerepe a legtöbbször jelző, ritkán állítmány vagy határozó, de ezeket sem írjuk egybe az alannyal vagy azzal, amire a határozó vonatkozik. A megyés + püspök szókapcsolatban a megyés szócska jelző szerepet tölt be (milyen püspök? – megyés), a jelzőt és a jelzett szót tehát mind szófaji, mind mondattani szempontból különírjuk.

Egy, és csak egy eset állhatna fenn, ami alapján lehetne egybe is írni, ez pedig az volna, ha a két szó együttesen mást vagy többet fejezne ki, mint különírva. Ez azonban nem így van, a megyés püspök csak annyit jelent, hogy olyan püspök, akinek tulajdonképpeni egyházmegyéje van, amelyet kormányoznia kell, nem úgy, mint a címzetes püspöknek, akinek ilyen terhek nem nyomják a vállát. (A címzetes püspök szókapcsolat is pontosan ugyanaz a nyelvtani eset, mint amit itt tárgyalunk!)

A megyés + püspök egybeírására gyakran egy analógiásnak tűnő példát hoznak fel, jelesül a székesegyház szavunkat. Valóban a székes egy -s melléknévképzővel létrehozott szó, amely ugyancsak lehet jelző, állítmány vagy határozó, és amit külön kell írni a mögötte álló szótól. Akkor miért írjuk mégis egybe? Pontosan azért, amiért a megyés püspököt külön. Ugyanis ha azt írom, székes egyház, akkor az egy dolgot jelent: egy egyház (vallási közösség vagy templom), amelyben van(nak) szék(ek). Viszont mivel e két szó kapcsolatával a püspöki székhelyet szokás jelölni, vagyis a püspöki székes templomot, ezért a székes + egyház szó jelentése megváltozott, mást és többet jelent annál, mint szék(ek)kel rendelkező templom. Vagyis a székesegyházat a jelentésmódosulás miatt írjuk egybe, és a megyés püspököt meg a jelentésváltozás hiánya miatt írjuk külön.

Keresztény Szó 2021 szeptember