Kalazanci Szent József nyomdokain – Piarista testvériségi tagok ígéretújítása

0
1662

Két esztendővel ezelőtt, 2019 nyarán Iakab Ilona tanár, a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum akkori igazgatója és Kocsik Zoltán lelkipásztor, az iskola akkori igazgatóhelyettese csatlakozott a Piarista Rend Magyar Tartományának Testvériségéhez, és egy évre ígéretet tett arra, hogy hivatásának megfelelően megéli a piarista karizmát, Kalazanci Szent József lelkisége, pedagógiai elvei szellemében tevékenykedik. Az ígéret megújítására idén a temesvári piarista templomban került sor, az október 3-án, vasárnap délelőtt bemutatott szentmise keretében – adta hírül a Temesvári Egyházmegye.

A liturgia főcelebránsa a Budapestről érkezett Czeglédi Zsolt piarista szerzetes, koncelebrált Molnár Lehel piarista, a rend romániai delegátusa és Kocsik Zoltán temesvári templomigazgató. A szentmisén jelen volt Jusztinné Nedelkovics Aliz, a Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium igazgatója és Turi Gellért piarista szerzetesjelölt. Mint azt bevezetőjében Kocsik Zoltán kiemelte, nem véletlenül esett a választásuk október 3-ra, ezen a napon ugyanis a helyi katolikus egyház a temesvári piarista főgimnázium egykori végzősére, a kommunista börtönben elhunyt és 2010-ben Nagyváradon boldoggá avatott Bogdánffy Szilárd püspökre emlékezik.

Szentbeszédében Czeglédi Zsolt rámutatott: ,,Kalazanci Szent Józsefnek, a piarista rend alapítójának alapvető meglátása az volt, hogy szeretetközpontúan szolgálja a fiatalok teljes életének kibontakozását. A teljes értelemben vett élet szolgálata: ez a piarista küldetés. Ezt vállaljuk, erre érzünk elhivatottságot. Imádkozzunk ebben a szentmisében különösképpen is Ilonáért és Zoltán atyáért, akik elkötelezett módon, komoly ígérettel keresztény élethivatásukként vállalják ezt. És imádkozzunk mindazokért, akik a nevelés szolgálatát végzik: minden pedagógusért, nevelőért, óvónőért.”


Ezt követően Iakab Ilona tanár és Kocsik Zoltán lelkipásztor újólag kifejezték elköteleződésüket a piarista karizma mellett. ,,Attól a szándéktól vezetve, hogy Jézus Krisztust kövessem és Kalazanci Szent József lelkületében éljem hivatásomat, Isten segítségével megújítom ígéretemet, hogy egy évre a piarista rend testvériségének tagja leszek. A Szentlélek vezetésével elkötelezem magam amellett, hogy fejlődjek keresztény hivatásomban a piarista karizma szerint, hogy alaposabban megismerjem Kalazanci Szent Józsefet, és így a piarista karizma szerint élhessek, hogy az egyház szolgálatára legyek és a társadalom megújításán dolgozzam együtt másokkal – hangzottak az ünnepélyes ígéret szavai.

A piarista testvériség két temesvári tagjának a többiek nevében Czeglédi Zsolt és Jusztinné Nedelkovics Aliz igazgató gratulált.
A piarista rend testvériségét 1988-ban alapította Josep María Balcells generális. A testvériség azoknak a keresztény hívőknek az összessége, akik a piarista karizma (lelkiség, küldetés és élet) megélésére társulnak egymáshoz kis közösségekben, mindegyikük saját világi, szerzetesi vagy papi hivatása szerint.

Kép és szöveg: Temesvári püspökség sajtóirodája