Konfliktusok és megoldások

0
1802

A nézeteltérések, összekülönbözések, összetűzések és azok helyes kezelésének témakörét járták körül az érdeklődő lelkipásztorok Kedves Rita sa szociális munkás vezetésével az október 4-én, Gyergyószentmiklóson tartott konfliktuskezelés-képzésen. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Programja keretében szervezett eseménynek a Szent István-plébánia adott otthont.

A témát „személyreszabottan” járták körül, a képző kifejezetten a pasztorációban fellépő konfliktusokra koncentrált, így négyféle konfliktushelyzetet dolgoztak fel közösen: elsőként azt, amikor a pap személyének szól a konfliktus, azaz saját személye (viselkedése, szavai, tettei stb.) miatt kerül másokkal konfliktusba; továbbá azt, amikor a pap szerepét, „funkcióját” érinti a konfliktus, aki mint munkaadó, mint vezető kerül beosztottakkal, alárendeltekkel konfliktusba; majd azt a helyzetet, amikor az egyházat támadják, általánosságban, és a pap mint annak képviselője a konfliktus része; végül pedig azt a helyzetet, amikor két más fél között alakul ki konfliktus, és a papban látják, a paptól várják a megoldást, azaz mediátor szerepet kell vállalnia.

Ezekre a helyzetekre alkalmazva, saját példákra építve (kinek személyes, kinek lelkipásztori munkája során megélt konfliktusaiból származó tapasztalatokat egymással megosztva) „gyakorlatban tesztelék” a konfliktusmegoldás hat mintáját (menekülés, megsemmisítés, alárendelődés, delegáció, kompromisszum, konszenzus), keresve az egyes szituációkra a legmegfelelőbbnek mutatkozó lépést. A jelenlevők véleménye szerint a képzés hozzásegített felismerni/tudatosítani azt, hogy egy konfliktusban hogyan játszanak szerepet az érzelmek, valamint azt, hogy egy konfliktus helyes, építő jellegű kezelésében mennyire fontos a higgadtság, a megfontoltság, a másikra való odafigyelés.

Az interaktív, főként kiscsoportos műhelymunkára épülő tapasztalati jellegű képzés nem csupán tudásszerzést, de lelki téren való gazdagodást is jelentett a résztvevő papok számára. Elmondásuk szerint a helyzetgyakorlatok érdekessége és hasznossága mellett nagy segítség volt az is, hogy egymás között nyíltan és őszintén megosztották gondolataikat, tapasztalataikat, hiszen ezáltal egy új, más rálátást is kaphattak saját magukra, munkájukra, vagy éppen jó ötletet, tanácsot egy-egy nézeteltérés, összekülönbözés sikeresebb kezeléséhez, hatékonyabb megoldásához.

Az itt hallottak, tapasztaltak hozzásegítik őket ahhoz, hogy a mindennapokban (úgy egyénileg, mint a pasztorációs munkában) adódó élethelyzetekben még jobban, még inkább helyt állhassanak, segíthessenek másoknak.

Fotó: Keresztes Zoltán, Kedves Rita