Fontos a szoros együttműködés

0
1294

Az új típusú koronavírus-járvány megnövekedett fertőzöttségi mutatója miatt idén ismét internetes kommunikációs platform segítségével tartották meg október 2-án, szombaton délelőtt a Temesvári Egyházmegye lelkipásztorait, az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjait, valamint a plébániák világi alkalmazottait és munkatársait tömörítő nagyszabású találkozót, amelynek eredetileg a máriaradnai kolostor és kegytemplom adott volna otthont. Így hát a résztvevők – 96 helyszínről mintegy 200-an – telefonról vagy számítógépről kapcsolódtak be a programba, amelyet szintén módosítani kellett: műhelymunkákra már nem kerülhetett sor, csupán a kiscsoportos beszélgetés, valamint annak kiértékelője vált lehetségessé. Az idei találkozó témája a plébániai élet megújítási lehetőségei volt, Michael White plébános és világi munkatársa, Tom Corcoran népszerű, Rebuilt – Újraépítve című könyve alapján. Az előadást Michael White baltimore-i plébános tartotta angol nyelven, amelyet román nyelvre Surdu Christine Maria resicabányai tanár fordított. A találkozót Pál József Csaba megyés püspök nyitotta meg, aki többek között hangsúlyozta: fontos a szoros együttműködés a papok, szerzetesek, világi munkatársak és hívek között.

– Istennek minden plébániai közösséggel van terve. Az egyes közösségek akkor válnak vonzóvá a kívülállók számára, ha az emberek közötti kapcsolatokban felfedezik Jézust, ha Jézus áll a közösség középpontjában, és az egyik ember hite segíti a másik embert, hogy megerősödjék a hitében, az egyik közösség pedig segíti a többi közösséget a megújulásban – fogalmazott a főpásztor.
Előadásában Michael White plébános több alkalommal is utalt a Rebuilt – Újraépítve című könyvben összegzett tapasztalataira, és több szempontot is kiemelt. Elsőként például azt, milyen fontos a vallásukat nem gyakorló keresztények megszólítása, az erre kidolgozott stratégia, a szentmisék előkészítésébe fektetett idő és energia, valamint az emberek ösztönzése arra, hogy felvállaljanak egyes feladatokat, személyes felelősségeket.
Értekezése során Michael White plébános három olyan alapvető dolgot említett, amely nélkül meglátása szerint nem lehetséges a plébániai közösség életének megújítása: a zene, az üzenet (szentbeszéd) és a szolgálat.
Ami a zenét illeti, a meghívott előadó úgy fogalmazott: az énekek sokkal több érzelmet és üzenetet tudnak közvetíteni, mint a szavak, általuk az emberek sokkal könnyebben kerülnek közelebb Istenhez. Fontosnak tartotta ugyanakkor megfelelően képzett, zeneértő személyek alkalmazását.


– Az üzenet, vagyis a szentbeszéd elsősorban azoknak a személyeknek szolgál egész heti lelki táplálékul, akik csak vasárnap tudnak eljönni a templomba, ezért fontos, hogy általa közelebb kerüljenek az Oltáriszentséghez, Krisztushoz – fogalmazott a baltimore-i plébános, aki javasolta például olyan prédikációsorozatok kidolgozását, amelyek négy-hat héten keresztül egy adott témával foglalkoznak, így arra ösztönzik az embereket, hogy vasárnapról vasárnapra visszatérjenek a templomba, hogy meghallgassák a soron következő elmélkedést.
A szolgálattal kapcsolatban Michael White plébános elsősorban a vendégszeretetet említette, amely már a templom parkolójában megmutatkozik, amikor önkéntesek segítenek helyet keresni az érkezőknek, folytatódik az előcsarnokban a hívek fogadásával, a szentmise alatt a gyermekekkel való foglalkozással, és befejeződik a liturgiát követő közös kávézással, kötetlen beszélgetéssel.


Mivel az új típusú koronavírus-járvány nem kerülte el az Egyesült Államokat sem, a meghívott előadó fontosnak tartotta megosztani az online szentmisékkel és részvétellel kapcsolatos tapasztalatait is. Azzal együtt, hogy az internet nem helyettesítheti a szentmisén való fizikai jelenlétet, szentáldozást, mégis alapvetőnek tartotta az online térben való állandó részvételt, tevékenységeket, kapcsolattartást, illetve az ifjúsági és gyermekprogramokat, amelyek az egész családot megmozgatják.
Az előadást követően 23 csoport osztotta meg a témával kapcsolatos gondolatait, a kiértékelőn pedig a résztvevők a következőképpen összegezték véleményüket: vonzóbb zenei szolgálat ott, ahol szükséges, bibliakör, különböző tevékenységet végző kiscsoportok létrehozása, gyermekprogramok szervezése, hogy a legkisebbek is megtalálják helyüket a közösségben, az önkéntesség fontossága, illetve a saját feladatkör megtalálása, hatékonyabb kommunikáció, a részvétel ösztönzése, megfelelő időt kell szánni a szentmise előkészítésére, a világiak szolgálatának fontossága, tematikus szentbeszédek, közös ima, őszinte közeledés az emberekhez.


A találkozó Pál József Csaba megyés püspök imájával zárult. Ezt megelőzően a főpásztor felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a Ferenc pápa által meghirdetett, 2021 októberétől 2023 októberéig tartó szinodális folyamat első szakasza a Temesvári Egyházmegyében október 17-én, vasárnap kezdődik azzal az ünnepélyes szentmisével, amelyet a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 18 órai kezdettel fog bemutatni. A helyi egyházak meghallgatása és konzultációja 2022 áprilisában fejeződik be.

A temesvári püspökség sajtóirodája