Nagy Zoltán mérnök, hitoktató magyar állami elismerésben részesült

0
2581

Nagy Zoltán székelyudvarhelyi mérnök, tanár, hitoktató, a Verbum Egyesület által 2016-ben kiadott A Hegy – Mozaikképek Márton Áron életéből című film alkotója Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült, amelyet Kolozsvárt a magyar főkonzulátuson vett át szeptember 30-án. Laudációját László Attila főesperes-plébános mondta, ennek szövegét olvashatják az alábbiakban.

„Nem jó az embernek egyedül…” – A jól ismert bibliai mondat nem csak férj-feleségi, családi vonatkozásban igaz. Igaz emberként, mert közösségi létre vagyunk meghívva. S teljesebb értelmet nyer üzenete akkor, ha akad ember, aki, komolyan véve a felismert küldetést, a költő szavával „a Mindenséggel méri magát” – osztja magát.

Ilyennek ismertem meg Nagy Zoltánt épp negyedszázada. Ami akkor számomra áldás volt jelenlétéből, munkájából, segítségéből, az évek során csak fokozódott, táguló körökké és tömegekben mérhető elért emberekké, kik hiszem, hogy nem maradtak a vele való találkozások során megérintetlenül.

Úgy látom életét, mint a közösségformálásért és a közösség szolgálatáért adottat; egyénileg és családként is, főleg az ifjúságnevelés jegyében. Életcélja, főműve, hogy 1993 óta gyűjti és teszi közkinccsé a nemzetünk 20. századi legnagyobbikáról, Erdély püspökéről, Márton Áronról szóló emlékezéseket, fellelhető kép-dokumentációt. Munkájának 2016-ban megjelent gyümölcse az eredeti hanganyagokat, személyes vallomásokat és mintegy 3300 képet tartalmazó, három DVD-t kitevő, 5 és fél órás játékidejű összeállítás a fehérvértanú szent, +Áron püspök életútjáról a Verbum kiadó gondozásában, mely hamarosan kiegészül a közelmúlt további munkájával: a 4.-5. DVD, újabb közel 2 órával (109 perc) már elkészült.

A nagy püspök egyik legelismertebb életrajzírója, Virt László szociológus Nagy Zoltán művét Márton Áron filmes monográfiájának tartja. „Nagy Zoltán munkájában ötvöződik a mérnöki, a művészi és a történeti-tárgyi tudás az ő személyes hitbeli elkötelezettségével. Megszólaltatta és személyes közelségbe hozta azokat a tanúkat, akiknek életét meghatározta Márton Áron ismerete.”

S tette ezt épp időben, mert a nagy idők nagy tanúiból már alig maradtak páran. De általa maradtak, történelemmé lettek immár az utókornak, jövőnek. A mű nem a megszokott értelemben vett film, hanem a nagy püspökről készült fényképfelvételek pörögnek a képernyőn vagy a vetítővásznon, a háttérben az őt ismerő megszólalók hangjával, tanúságával.

Eddig hat országban, több mint 75 előadás, filmbemutató volt. Célja, hogy végigjárva kiemelten a Kárpát-medence magyarok lakta vidékeit, de akár a kerek világot, megismertesse a legendás hírű, szentéletű főpásztor életét, erősítse nemzetünket az életpélda bemutatása által, és ezáltal támogassa Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatását.

Eddigi elismerései e nagyívű munkáért:
2016 – Székelyföldi Orbán Balázs-díj – Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa részéről
2019 – Márton Áron ezüst emlékérem – Hargita Megyei Tanácstól.

Nagy Zoltán munkája, az összegyűjtött anyag felbecsülhetetlen értékű. Embersége forrás másoknak az emberségre, elkötelezett munkája felhívás, ösztönzés a teljesedésre, az eredmény SZÉP-volta Istent mutatja meg a kereső vagy kódorgó embernek egyaránt. Jövőt alapoz, sziklára, szilárdan. Ahogyan költőnk, Kányádi Sándor fogalmazza egybe a lényeget – az Nagy Zoltán munkájára is alkalmazható:

aki megért
s megértet
egy népet
megéltet

László Attila