Legyetek büszkék, hogy ebbe az iskolába járhattok

0
2601

A jó értelemben vett elitképzés is ott szerepel a kolozsvári Báthory-líceum vezetőségének, tanárainak elképzelésében. Ez sokoldalú, alapos képzés lehetőségének nyújtását jelenti, és az erős, megalapozott öntudatot, aminek kiemelt része a vallásos nevelés. Nem véletlenül: két, az oktatás terén kiváló eredményekkel büszkélkedő szerzetesrend örökségét őrzik és viszik tovább.

Szeptember 27-én megtartották a hagyományos, az alapító, Báthory István születésnapjához kaocsolódó év eleji ünnepséget. Ennek első része az iskola régi épületének udvarán a Báthory-mellszobornál kezdődött, a nagy épület első emeleti lépcsőfordulójánál látható szobornál és emléktábláknál folytatódott, majd a díszteremben az iskola címerével ellátott nyakkendőknek a IX. osztályosok számára való kiosztásával, ünnepélyes névsorolvasással folytatódott. Schuller Hajnal igazgató azzal a biztatással kötötte a nyakkendőt minden kilencedikes nyakába, hogy ne feledjék, milyen kiváló elődök nyomába lépnek, ez büszkeséggel és kötelességtudattal egyformán jár. „Legyetek büszkék, hogy ebbe az iskolába járhattok”, biztatta a jelenlevő diákokat a mandátumát kezdő igazgató, aki maga is büszke öntudattal viseli a Báthorys nyakkendőt.

László Attila főesperes-plébános kérdésére: Miért van itt egy pap?, azaz mi a szerepe, kapcsolata a katolikus egyház képviselőjének a „profán” iskolával, a válasz már az ünnepségen megszületett. Maguk a diákok adták meg a feleletet, a kilencedik osztályt kezdő Dezső Tamás, Barta Márk és Váncza Ruth iskolatörténeti bemutatójában részletesen ismertették, mi mindennel büszkélkedhet iskolájuk, kik tanítottak, milyen jeles diákok jártak ide, és mindenek fölött mennyit tettek a szűkebb és tágabb közösségért.

László Attila így, többes szám első személyben fogalmazott: „Nekünk kell tovább építeni”, ezzel jelezve az általa képviselt katolikus egyháznak az iskola iránt tanúsított kiemelt figyelmét. „A két tanítórend sokat tett mind a mi népünk, mind az egyetemes egyház történetében”, a teljes ember ápolása, nevelése volt és maradt a célja. Hiszen a testi és lelki egymással összhangban fejlődik, ahol elcsúszás van, ott baj van. Majd így biztatta a diákokat: „Mindennap úgy lépj be az iskola kapuján, hogy mindent szabad, de semmi olyat, amitől emberként kevesebb leszel”. Boldog új esztendőt, eredményes, gazdagító új tanévetet kívánt diáknak, tanárnak egyaránt. A családias ünnepséget Kis Anna Márta fuvolajátéka színesítette.

Murádin Lovász Noémi képzőművész rajztanár szervezésében a klubgalériában kiállítás nyílt a diákok rajzaiból. Ennek megnyitásaként a tanárnő elmondta: az online tanítás okyan gyakorlati tantárgyak esetén, mint a rajz is, szinte elképzelhetetlen, mégis sikerült a javukra fordítani, így ugyanis több idő maradt egy-egy ötlet kidolgozására, mint az osztálytermi keretek között. A falakon látható munkák, különösen abból a szemszögből nézve, hogy nem rajzszakosok alkotásai, V-VIII. osztályosok s nagyobbak tajzai, festményei, igazán figyelmre méltóak. Ahogyan Murádin Lovász Noémi Picassót idézve fogalmazott: „A művészet lemossa a lélekről a hétköznap porát”, a kiállítást látogatónak egyértelműen mutatja az iskolában folyó, valóban sokoldalú nevelési munka eredményeit.