Tanévnyitó a Római Katolikus Teológia Karon

0
2229

A BBTE Római Katolikus Teológia Karának kolozsvári Didaktikai Teológia Intézete hibrid program szerint kezdi a tanévet, azaz jelenléttel és online is részt lehet venni a tevékenységeken.

Ennek megfelelően került sor szeptember 27-én este 7 órától a Veni Sancte szentmisére a Szent Jeromos-kápolnában, ahol védettségi igazolvánnyal rendelkező hallgatók és oktatók voltak jelen, míg a többiek online követhették az ünnepi liturgiát.

Bevezető gondolatként dr. Vik János dékán kifejezte örömét, hogy másfél év után legalább részlegesen sor kerülhet a hallgatókkal való találkozásra, majd köszöntötte László Attila kolozsvári főesperest, a szentmise főcelebránsát. Vele együtt részt vett az Eucharisztia ünneplésében Vizi Zakariás plébános, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnöke, aki tevékenységével meghatározó módon részt vett a kar székhelyéül szolgáló épület külső felújításában. A tanári karból dr. Nóda Mózes egyetemi tanár is jelen volt a szertartás bemutatói között.

László Attila főesperes homíliájában személyes történetek felelevenítésével világított rá arra, hogy a papság feladata nyitottsággal viszonyulni a világi teológusokhoz, vonják be őket a plébániai munkába, bízzanak bennük. Ugyanakkor a teológiahallgatók felelősségére is felhívta a figyelmet: hitelesnek kell lenni a mai világban, ez a legfontosabb elvárás a hívő emberekkel szemben. A hiteles kereszténységhez kiváló út a teológia tanulmányozása, amely által arra is képes lesz az ember, hogy társaival megértesse Istent.

Vik János dékán elmondta a jelenlévőknek, hogy az intézmény vállalta a szigorú járványügyi intézkedések betartását annak érdekében, hogy az egyetemisták Kolozsváron lehessenek, megtapasztalják az egyetemista életet. Ezért a hallgatóknak is tenniük kell a szabályok betartásával, és a védettséget biztosító oltás felvételével. Így remélhetőleg minél tovább megmaradhat a hibrid rendszer, és halasztható lesz az online tanítási módra való áttérés.

Az ünnepi szentmise végén László Attila főesperes ezüstmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, hiszen huszonöt éve szentelték pappá.

A gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézetben szerdán, Szent Mihály ünnepén kerül sor az évnyitóra.

Fotó: András Szabolcs