Szent Gellért-napi zarándoklat Nagycsanádra

0
1349

Szent Gellért ünnepe, szeptember 24-e, a temesvári egyházmegye lelkipásztorai, valamint a területén élő hívek számára kiemelkedő zarándoknap, amikor az ősi püspöki székhelyen, Nagycsanádon, első főpásztorunk kőkoporsójánál szentmise keretében kérik a közbenjárását.

A Pozsonyi Évkönyvekben az Úr 1030. évére a következő bejegyzés szerepel: Gellértet püspökké szentelik. Szent István király a csanádi egyházmegye megalapításakor ugyanis az ő gondjaira bízta az új püspökség vezetését. Azét a püspökségét, amelyet több évszázados fennállását követően három részre osztottak, ezért napjainkban szeptember 24-e az ősi csanádi egyházmegye három jogutódja, a szeged-csanádi, a nagybecskereki és a temesvári egyházmegye számára egyaránt a védőszent ünnepe.

A nagycsanádi templomban Szent Gellért kőkoporsójánál idén is együtt vettek részt szentmisén a temesvári és a szeged-csanádi egyházmegye lelkipásztorai és zarándokai, ugyanakkor a liturgiát bemutató Roos Márton ny. temesvári püspök bevezetőjében arra kérte a jelenlévőket, hogy imádságos lélekkel gondoljanak a nagybecskereki egyházmegyében élő papokra és hívekre, akik most nem lehettek jelen ezen a történelmi helyen. „Csanád hitünk bölcsője, ezért számunkra ez szent hely. Örömmel tölt el, hogy jelenleg együtt ünnepelhetünk, együtt emlékezhetünk Szent Gellért életére, munkájára, vértanúságára” – fogalmazott a nyugalmazott főpásztor, aki külön üdvözölte Kondé Lajos szeged-csanádi püspöki helynököt, az anyaországi testvéregyházmegye lelkipásztorait, valamint a battonyai hívek népes csoportját. A zarándokokat szívélyesen üdvözölte Bene Tamás helyi plébános is.

Magyar nyelvű szentbeszédében Király Árpád esperes, arad-ségai plébános a nemrég lezárult budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszából idézett: „István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, / Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!” – Egyházmegyénk alapítása két szentnek tulajdonítható: Szent Istvánnak és Szent Gellértnek. Ők voltak, akik letették hitünk alapkövét. Nagyon fontos, hogy mi is felismerjük azt, amit e két szent felismert: a jövő igazi forrása a hit, az imádság, az Eucharisztia, Isten Igéje és a Szűzanya különleges tisztelete és szeretete – mondotta Király Árpád esperes.

Román és német nyelven Dumitru Daniel temesvár-gyárvárosi plébános úgy fogalmazott: évről évre szeptember 24-én a temesvári egyházmegye zarándoklat keretében ünnepli első főpásztorát, Szent Gellért vértanú püspököt, aki ma is Krisztus felé vezeti hívő népét.

A liturgia zenei szolgálatát Dumitresc Emil, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom kántora és családja, valamint a helyi énekkar tagjai végezték.

A szentmise végén Roos Márton ny. püspök tolmácsolta Pál József Csaba főpásztor üdvözletét, aki idén nem vehetett részt ezen az ünnepen, köszönetet mondott a lelkipásztoroknak és a híveknek jelenlétükért, kifejezve reményét, hogy az egybegyűltek ugyanolyan egészségesen távoznak a csanádi templomból, mint ahogy oda megérkeztek. Az új típusú koronavírus-járvány miatt a szentmisén kötelező volt a szájmaszk viselése és a megfelelő biztonsági távolság betartása.

Az egybegyűlt zarándokokat Bene Tamás plébános a plébánia udvarán agapé keretében látta vendégül, a helyben készült finom falatokért a közösség tagjait illeti elismerés és köszönet.

A Temesvári Püspökség sajtóirodája

MEGOSZTÁS