Az erdélyi katolikus iskolai színjátszás kutatójának halálára

Kilián István (1933–2021)

0
1444

A kantai minorita iskola történetének avatott kutatója, a csíksomlyói ferences színjátszás jó ismerője, iskolateremtő tudós, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem emeritus professzora, a Régi Magyar Dráma Kutatócsoport alapítója, Kilián István irodalomtörténész szeptember 8-án, életének 89. évében meghalt, október 9-én a katolikus egyház szertartása szerint búcsúztatják Budapesten.

„Halála pótolhatatlan veszteség, hiánya alig felfogható, varázsos személyiségének emlékezete és hatásának felmérése pedig mostantól fogva a magyar irodalomtörténet tudománytörténeti feldolgozásainak tárgya lesz a tudományszak művelésének legvégső határaiig” – írja nekrológjában Kecskeméti Gábor.

Kilián István irodalomtörténész nevéhez fűződik a kantai minorita iskolában a századok során előadott iskoladrámák felkutatása és közreadása, magyarázata. A piarista iskolai színjátszás értékeinek gyűjtésében, publikálásában is szerepet játszott, valamint a csíksomlyói ferences iskolai színjátszás bemutatásában, értelmezésében, a darabok sajtó alá rendezésében és kiadásában. Minden munkájában erős katolikus hite vezette, közösség- és munkacsoport teremtő, motiváló kiváló tanár volt, aki Erdélyben is otthonosan mozgott, nagyon sokat, önzetlenül segített az erdélyi kutatóknak szakmailag és emberileg egyaránt.

Szenvedélye volt a munkája, az iskolai színjátszás jelentőségét így mutatta be: „A 17-18. századi magyar dráma és színház történetéről az olvasók jelentékeny többsége alig tud valamit. Ismerte ezt a műfajt a városi polgárság, a diákság és a nemesség, főúri színpadainkon találkozott vele a főnemesség, az egyházi szertartásokon felmérte hatását a papság és a hívősereg, a falvak népének körében is számtalan dramatikus szokás s virágzott. A 17. században élt a főúri dráma hagyománya, a szertartáshoz kapcsolható úgynevezett liturgikus játékok szokása (rozsnyói úrnapi játék) vagy a már profán elemeket is felmutató betlehemes játék, valamint a középkortól örökölt és elsősorban az iskolákban gyakorolt dramatikus vita. (A bor majd a víz dícséreti), s helyet kap ebben a században a társadalmi szatíra (Actio curiosa).”

Kilián István búcsúztatása október 9-én 13 órakor lesz a budapesti Szent Család Plébániatemplomban (VI. kerület, Szondi utca 67.).

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

MEGOSZTÁS