Beiktatták Herkulesfürdő új plébánosát

0
1583
Fotók: gerhardus.ro

A herkulesfürdői római katolikus hívek, valalmint a plébániához tartozó Cseherdős, Mehádia és Csernahévíz filiák közössége örömmel üdvözölte szeptember 19-én, vasárnap Simon Mihai lelkipásztort, aki október 1-től veszi át az egyházközség lelkigondozását.

Az új plébános beiktatására a herkulesfürdői templomban a 11 órakor kezdődött szentmisében került sor. A liturgián koncelebrált Matieș Marin karánsebesi plébános, a szörényi esperesi kerület titkára.

Simon Mihai lelkipásztor 1956. október 1-jén született a Neamț megyei Burjánfalván. Mielőtt a temesvári egyházmegyébe érkezett, a Iași-i Egyházmegye több plébániáján tevékenykedett.

A szentmise keretében Matieș Marin karánsebesi plébános felolvasta a Pál József Csaba megyés püspök által aláírt kinevezési dekrétumot, és Isten áldását kérte az új plébános szolgálatára. Ezt követően a beiktatott lelkipásztor további hivatása szimbólumaként megkapta a herkulesfürdői plébánia kulcsát. A plébános arra buzdította az egybegyűlt híveket, hogy ragaszkodjanak az egyházhoz, örömmel és állhatatosan éljék meg hitüket, imádkozzanak a lelkipásztorukért, továbbá a közösség támogatását, együttműködését és megértését kérte, hogy teljesíteni tudja az elöljáróitól kapott küldetést, megbízást. Simon Mihai plébános ugyanakkor megköszönte a főpásztor iránta tanúsított bizalmát.

A herkulesfürdői közösség nevében Ileana Gelegram

Forrás: a Temesvári Püspökség sajtóirodája