Szinodalitás és misszió. A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleménye

0
1580
Fotók: Alexis Dimcev

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK, CER) szeptember 20–22. között Ciofliceni-ben Aurel Percă bukaresti érsek és metropolita elnökletével megtartott plenáris ülésén az új típusú koronavírus-járvány kezdete óta először lehettek fizikailag jelen a római katolikus és görögkatolikus püspökök. A megbeszélés után sajtóközleményt adtak ki A romániai katolikus püspökök előkészítik a Ferenc pápa által 2021-2023-ra meghirdetett szinodális folyamatot címen.

Ezen az ülésen első alkalommal vettek részt az újonnan felszentelt és kinevezett püspökök: Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök, Crișan Cristian Dumitru gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus segédpüspök és Bot Ioan Călin lugosi görögkatolikus segédpüspök. A program keretében szeptember 21-én, kedden a bukaresti Szent József érseki székesegyházban Aurel Percă bukaresti érsek és metropolita szentmisét mutatott be, amelyen koncelebráltak a részt vevő püspökök, valamint Giampietro Dal Toso érsek, a Pápai Missziós Művek elnöke.

Az RKPK ülésének központi témáját a 2023. októberében Rómában a katolikus világ főpásztorainak részvételével tartandó püspöki szinódus és szinodalitás képezte. Október 17-én elkezdődik a szinodális folyamat első szakasza, a helyi egyházak meghallgatása és konzultációja, amely 2022 áprilisában fejeződik be. A püspöki szinódus 2021. szeptember 7-én közzétett, és  A szinodális egyházért: közösség, részvétel, misszió alcímet viselő előkészítő dokumentuma, valamint a hozzá tartozó Vademecum felvázolja a meghallgatás és megítélés irányait a helyi egyházakban. E két dokumentum alapján a plenáris ülésen részt vevő püspökök megvitatták a szinodális folyamatnak a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházmegyékben történő megvalósítása konkrét módozatait. 2022 áprilisától elkezdődik a folyamat második, országos szakasza, amelyet a RKPK következő plenáris ülésén vitatnak meg.

A találkozó napirendjén különleges helyen szerepelt a misszió, és a tiszteletbeli meghívott, Giampietro Dal Toso érsek, a Pápai Missziós Művek elnöke kitért arra, hogy ,,a misszió milyen mértékben része az egyháznak”. Eugen Blaj lelkipásztorral a romániai Pápai Missziós Művek országos igazgatójával együtt Dal Toso érsek konkrét javaslatokat tett a Pápai Missziós Művek és az egyház helyi struktúrái közötti együttműködés megerősítésére. Az ülés utolsó napján Youssef Absi görög melkita pártriárka a Közel-Keleten élő keresztények helyzetét mutatta be.

Florin-Petru Sescu lelkipásztor, a RKPK (CER) migránsokért és menekültekért felelős bizottságának referense ismertette a bizottság jelenlegi helyzetét, amelynek elnökségét Crișan Cristian Dumitru gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus segédpüspök vette át. Bot Ioan Călin lugosi görögkatolikus segédpüspök a Megszentelt Élet Bizottságának, valamint a Párbeszéd és Ökumenizmus Bizottságának elnökségét vette át.

Az RKPK következő ülésére 2022. április 7-9. között kerül sor Temesváron, amelynek a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye ad otthont. A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia évente kétszer ülésezik, kifejezve a helyi egyház egységét és a szentatyával, Szent Péter utódával való közösséget.

Francisc Ungureanu, az RKPK főtitkára