A legszociálisabb tett a lélekmentés

0
1650

Slachta Margitnak, a Szociális Testvérek Társasága alapítójának a nevét vette fel a budapesti Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, a névadó ünnepségre egy szakmai konferencia keretén belül került sor, amelyet az Intézet szeptember 17-én szervezett meg.

Nincsenek véletlenek, mondhatjuk, hiszen 15 évvel ezelőtt avatták boldoggá Salkaházi Sárát, és szeptember 18-án ünnepeljük alapítónk születésének 137. évfordulóját. A konferencián elhangzott előadások Slachta Margit szellemi örökségéből villantottak fel kincseket a résztvevők számára. Balogh Margit, történész, az MTA nagydoktora Margit testvér politikai működésének főbb vonalait mutatta be, Németh Emma, a Társaság magyarországi elöljárója Margit testvér szociálpolitikai gondolkodásának jellemzőit mutatta be, és kiemelte, hogy Margit testvér számára a legszociálisabb tett a lélekmentés. Gábor Csilla irodalomtörténész, az MTA külső tagja, az erdélyi kerület elöljáróhelyettese előadásában erdélyi „specifikumokkal” gazdagította a résztvevők tudástárát. Előadásában bemutatta azt a lelkiségi víziót, amelyből a testvérek társadalmi elkötelezettsége fakad, és amelynek egyik lényeges eleme a Szent Benedeki lelkiség alappillére, az alázat. Az alázat a helyesen értelmezett hely és reláció. Veress Marianne, egykori erdélyi elöljáró szavaival, Gábor Csilla nekünk is felteszi a kérdést: „vajon akkor vagyunk-e alázatosak, ha a sarokba ülünk, vagy akkor, ha a bennünket megillető helyet elfoglaljuk. Ha mást engedünk előre az ajtón, vagy ha mi megyünk be azon először. Ha megmondjuk, amit tudni vélünk, vagy ha hallgatunk. Ha elöljárók akarunk lenni, vagy ha nem akarunk.”

1937-ban alapítja meg Slachta Margit a Katolikus Női Szociális Képzőt, amelynek célja, mai szóhasználattal élve, olyan vezetőket képezni, akik szakszerű tudással, katolikus módon, lelkiséggel szolgálják a társadalmat. Az erdélyi testvérek Kolozsváron honosítják meg a Szociális Képző gondolatát és 1942-ben a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem közgazdaságtudományi kara egyezséget kötött a Szociális Testvérek Társaságával. Az egyezség értelmében a Társadalomtudományi Szakiskolába járó növendékek az egyetem Szociális Tanfolyamán részesülnek elméleti képzésben, másfelől pedig az egyetem Szociális Tanfolyamának hallgatói a Társadalomtudományi Szakiskolába iratkozhatnak be szociális gyakorlatra. A Társaság számára mindig is fontos volt a minőség, a magasfokú szaktudás, és erre kötelezte el magát a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet azzal, hogy Slachta Margit nevét vette fel, ahogyan azt a konferencia zárásaként az egyik intézeti munkatárs megfogalmazta.

Homa Ildikó sss