Ministránszarándoklat Szent Mihály ünnepén

0
1837
Illusztráció

Főegyházmegyei ministránszarándoklatra hívja Kovács Gergely érsek Gyulafehérvárra az egyházmegye ministránsait szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén.

Ez a nap egyben a gyulafehérvári székesegyház búcsúja, a nagyszeminárium Veni Sancte ünnepsége, valamint Isten szolgája Márton Áron püspök halálának évfordulója is. A zarándoklat célja a ministránsok megerősítése a szolgálat iránti hűségben és preszemináriumi hivatásgondozás.
A meghívás két csoporthoz szól: ministránsfiúknak és -lányoknak VIII. osztállyal bezárólag, valamint olyan középiskolás fiúknak, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt, vagy akikben a lelkipásztoruk a hivatás csiráját véli felfedezni.

A zarándokcsoportokat a kísérő plébános előzetesen be kell jelentse szeptember 20-ig, hétfő délig Balla Imre segédlelkésznek az abpdon@gmail.com címen. A középiskolás fiúk létszámát András István rektornak kell bejelenteni az istvan_andras@hotmail.com címen.
A ministránscsoportoknak legkésőbb 10.45-ig kell az érsekség udvarára érkezniük. Részt vesznek a 11 órakor kezdődő ünnepi búcsús szentmisén, majd a korosztályonként számukra előkészített programon. A szervezők kérik, hogy mindenki hozzon magával ministránsruhát.

„Szeretettel kérem a paptestvéreket, hogy bátorítsák és biztassák ministránsaikat, szervezzék meg számukra a zarándoklatot, lehetőség szerint kísérjék el őket – áll a főpásztor felhívásában. – Jézus ma is szólít, segítsünk hívó szavának meghallásában és követésében!”