Szűz Mária nevét ünnepelve

0
1282

A csíksomlyói ferences templomban szeptember 12-én, vasárnap délelőtt fél 11-től tartották a búcsús szentmisét. A főcelebráns és az ünnepi szónok P. Tímár Asztrik OFM volt. Több mint ezer ember kapcsolódotg be az imába és ünneplésbe.

Szűz Mária szent nevét ünnepeljük szeptember 12-én. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683. szeptember 12-én a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. Bécs ostroma idején I. Lipót császár (1657–1705) és udvara Passauba menekült, és a kapucinus kolostor Mariahilf (Mindenkor Segítő Szűz Mária) kegyképe előtt könyörgött a szabadulásért. A győzelem után a kegykép tisztelete hozzájárult az ünnep gyors terjedéséhez.

Az ünnep magyar nyelvterületen való terjedéséhez hozzájárult az is, hogy 1686-ban szabadult fel Buda is a török alól, s ezt a győzelmet is Szűz Mária közbenjárásának tulajdonították.

A csíksomlyói ünnepi mise előtti héten a hét minden napján délután 5-től szentségimádást tartottak, ezzel ünnepelve a kegyhelyen a NEK-et, így kapcsolódva bele az eucharisztikus kongresszus lelkületébe, egyúttal az őszi nagy búcsúra készülve.

A NEK megnyitóját és bezárását is megünnepelték Csíkssmlyón. Mindennap imádkoztak a kongresszus eredményességéért, és hogy az mindannyiunk, zarándokok, résztvevők és az eseményeket itthonról, imádságos lélekkel követők életében bőven gyümölcsöt hozhasson.

Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Fotók: Suciu Dorottya