Hitoktatókkal találkozott Böcskei László nagyváradi püspök

0
1381
A találkozó végén Böcskei László megyés püspök átadta a részt vevő hitoktatóknak a kánoni megbízást. Fotók: Nagyváradi Egyházmegye

Az új tanév kezdése előtti héten, szeptember 7-én, kedden, a püspöki palota dísztermében találkozott Böcskei László megyés püspök az egyházmegyében tevékenykedő laikus, pap és szerzetes hitoktatókkal. A főpásztor bíztatta az iskolai hitoktatást végzőket, hogy az új tanévben is komolyan vegyék feladatukat és hivatásukat, mégpedig azt, hogy a gyermekeket és fiatalokat a hitoktatás által is közelebb vigyék Istenhez. A megyés püspök ugyanakkor biztosította a jelenlevőket minden jellegű támogatásáról, és az összefogásra, együttműködésre buzdította őket.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjén tapasztalt élményeiről számolt be az egyházmegye elöljárója, kiemelve, hogy a NEK egyik súlypontját a tapasztalatok megosztása képezi, mellette pedig helyet kap a találkozás, a kapcsolatteremtés fontossága, hiszen sok személy sok nemzetből van jelen.

A hitoktatók esetében is ki kell építeni ezt a hálót, segíteni kell és felkarolni egymást. Fontos a kapcsolat és a kollegialitás kialakítása a helyi plébánosokkal is. Egy csapat vagyunk, egy szekeret húzunk, egy a célunk – fogalmazott a főpásztor. Mindenkinek megvannak a saját nehézségei, kihívásai, de próbáljuk meg tudatosítani az egység fontosságát az előrehaladás útján.

A NEK egy másik alapgondolatáról is beszélt Böcskei László, mégpedig a tanúságtételről, amely a programfüzetben is megnyilvánul, hiszen sok ilyen jellegű programpont szerepel benne. A hitoktatók életében is fontos a tanúságtétel, beszélniük kell arról, hogy mit jelent számukra a hit megélésének az öröme. A hitoktatónak is tanúságot kell tennie a keresztény életről, saját életállapotának (pap, szerzetes, családos) megfelelően.

A harmadik NEK-el kapcsolatba hozható gondolat az értékekről és alkotóképességről szólt. Fontos kilépni az egyhangúságból, merni kell tovább gondolkodni. Merjünk olyan eszközökhöz és módszerekhez nyúlni, amiket eddig még nem használtunk.

A főpásztor röviden említést tett a 2023-ra tervezett püspöki szinódusról is, amely rendkívüli módon zajlik, és amelynek az előkészületi ideje rövidesen megkezdődik. Ennek témája Egy szinodális egyházért: kommunió, részvétel és misszió. 2021 októbere és 2022 áprilisa között zajlik ennek az első, egyházmegyei szintű előkészítő szakasza. Ez egy újfajta kihívás, amelyben a hitoktatóknak aktív szerepet kell vállalniuk.

A találkozó végén Böcskei László megyés püspök átadta a részt vevő hitoktatóknak a kánoni megbízást, amely szükséges az iskolai hitoktatási feladat végzéséhez. Ez nemcsak egy előírásnak való megfelelni akarás, hanem kifejezése annak, hogy van egy megbízó, jelen esetben a püspök, aki nem tud mindenhol jelen lenni, ezért a hitoktatókat bízza meg a hit tanításával.

Huszonnyolc éves hitoktatói tevékenység után búcsúztatták el a jelenlevők Kötting Ilona hitoktatót, megköszönve neki munkáját, barátságát, segítőkészségét. A nyugdíjas hitoktatónő az egyházmegyei érdemérem bronz változatát vehette át a megyés püspöktől a több évtizedes kitartó munkával szerzett érdemek elismerése jeléül.

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Veni Sancte tanévnyitó szentmiséjét Böcskei László megyés püspök fogja bemutatni szeptember 13-án, hétfőn 11.00 órakor, a nagyváradi székesegyházban.

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye