Kisboldogasszony-napi zarándoklat Máriaradnán

0
2085
Négy püspök is jelen volt a szentmisén. Fotók: a Nagyváradi Egyházmegye Facebook-oldala

Szűz Mária születésének ünnepén, Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án négy püspök által koncelebrált, három nyelvű szentmisével ünnepeltek a Máriaradnára zarándokló hívek. Schönberger Jenő szatmári megyés püspök, a szentmise főcelebránsa homíliájában kiemelte, hogy Mária erényeinek utánzására kell törekednünk, de fiára, Jézus Krisztusra kell tekintenünk, őt kell követnünk.

A 11 órakor kezdődő szentmisét Schönberger Jenő szatmári megyés püspök mutatta be. Koncelebrált Böcskei László nagyváradi megyés püspök, aki a Nagyváradi Egyházmegye híveinek zarándoklatát vezette, továbbá Pál József Csaba temesvári megyés püspök, illetve jelen volt Stanislav Hočevar belgrádi római katolikus érsek. A szentmisén részt vettek a Szatmári, a Nagyváradi, Temesvári és Gyulafehérvári Egyházmegye hívei, de többen érkeztek Moldvából, illetve Magyarországról is.

A szentmise elején Pál József Csaba temesvári megyés püspök nagy szeretettel köszöntötte a máriaradnai Szűzanya lábánál egybegyűlt híveket, akik elhozták szívükben Máriának örömüket, bánatukat, életüket, családjaikat, otthoni közösségeiket is. A püspök köszöntőjében elmondta, hogy a Budapesten jelenleg zajló Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról érkeztek a szentmisére, ahova másnap vissza is térnek. A Szűzanya szavaira emlékeztetett: tegyétek azt, amit a fiam mond!

Schönberger Jenő szatmári megyés püspök, a szentmise főcelebránsa homíliájában emlékeztetett, hogy azért ünnepeljük Szűz Mária születésének ünnepét, mert egyrészt kötelez az iránta érzett hála és szeretet, másrészt azért, mert ő tanít az igazi, Isten iránti önátadásra és engedelmességre. Mária teljesen átadta magát fia személyének és művének, vele együtt szolgálta megváltásunk misztériumát, mondta a szónok.

A második vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúció útmutatását felidézve a szatmári püspök hangsúlyozta, hogy a valódi áhítat az igaz hitből indul ki, ami „elismerteti velünk Isten anyjának kiválóságát, és iránta gyermeki szeretetre és erényeinek utánzására buzdít”. A keresztény hit Máriával kapcsolatos négy hittételét, dogmáját állította a szónok beszéde fókuszába: Mária istenszülő voltát, szeplőtelen fogantatását, szüzességét és mennybevételét. Ebből az igaz hitből indul ki Mária-tiszteletünk, amivel elismerjük Isten anyjának kiválóságait, de nem állhatunk meg itt, az ő erényeinek az utánzására is törekednünk kell, buzdított Schönberger Jenő püspök. Mária számára ugyanakkor nem az erényei, kiválóságai voltak fontosak, hanem maga Jézus Krisztus, így számunkra is ő kell a legfontosabb legyen, emlékeztetett a szónok.

A szentmisét közvetítette a Mária Rádió és a Mária Tv, a közvetítés visszanézhető ITT.

A szentmisét követően a zarándokok egy része keresztúti ájtatosságon vett részt a kegytemplom mögötti hegyen. Délután és este román nyelvű szentmisékre, valamint 17 órától egyházzenei koncertre került sor. A máriaradnai bazilikában hétfő óta szinte óránként celebrálnak szentmisét, amelyeket román, magyar, bolgár, horvát, és német nyelven mutatnak be. Kisboldogasszony ünnepe alkalmából szeptember 7-én, kedden 18 órakor és szeptember 8-án, szerdán 7.30 órakor horvát nyelven Stanislav Hočevar belgrádi római katolikus érsek celebrált szentmisét a Bánsági Hegyvidék plébániáiról érkező horvát nemzetiségű híveknek.