Új plébániaépület és közösségi ház Gyimesfelsőlokon

0
3035

Új plébánia épült Gyimesfelsőlokon. A közösségi ház szerepét is betöltő épületet Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök áldotta meg szeptember 5-én az ünnepi szentmisét követően.

„Isten háza: így hívjuk a templomot. Plébánia: így hívjuk a paplakot. Ahogy a templom az Úr népéé, úgy a plébánia is a közösségé” — vallja Vass Nimród gyimesfelsőloki plébános. A helyi plébánia korábbi épületét 1905-ben a templomépítő Bodor-testvérek egyike (aki „érzett még ennyi erőt magában”), Bodor József építtette fából. Azóta többször kellett javítani. Az épület idővel alkalmatlannak bizonyult a tevékenységek befogadására, nem volt alkalmas tér közösségi célra, hittanórák tartására sem. 2017-ben kezdték az építést, sok számítással, tervezéssel. Ahogyan Vass Nimród plébános fogalmaz: „Amikor az ember vagy egy közösség épít, a jelenből a jövőbe néz, s az eljövendőben ott látja önmagát kiteljesedettebb formában.”

Az épület költségeit több forrásból finanszírozták: pályázati forrásokból, adományokból, egyházi adóból, gyűjtésekből. A teljes költség 1,2 millió lej volt, a legnagyobb pályázati támogatást Hargita Megye Tanácsa nyújtotta (295 ezer lejt), a magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma 130 ezer lejt, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 53 ezer lejt nyújtott pályázati úton. Amikor a pályázati lehetőségek kimerültek, a magyarországi és linzi Caritas segített, valamint 2019-től máig magyarországi püspökök. A gyimesfelsőloki hívek össszesen 162 ezer lejt gyűjtöttek. Így nevezhető határokon átívelő összefogás eredményének az épület, ez az egyházközség számára „kiemelkedő alkotás”, amelyet a helyi csángók sajátjuknak tudnak érezni, hiszen már eddig is többféle programnak adott helyet a közösségi épület, mondta a plébános. A helyi szokás szerint a gyimesiek nemcsak a templom, de a plébánia előtt is keresztet vetnek, különösen hogy mától megszentelt, megáldott épület ez is, tette hozzá Vass Nimród.

Az épületet Mihály József és munkatársai tervezték, a madéfalvi General House Tech SRL kivitelezte Bartalis Csaba vezetésével. A háromszintes épület nemcsak papi lak, hanem közösségi ház is. Helyet kaptak benne vendégszobák, valamint iroda, konyha, ebédlő és két közösségi terem. Ezekben gyakorolhat a kórus, tanulhat s játszhat fiatal és gyermek, vehetnek részt a hívők a vallásunkhoz kapcsolódó elôadásokon és foglalkozásokon, illetve az épületben kaphatnak szállást a közösség vendégei.

Kerekes László segédpüspök az épület megáldása előtt elmondta: nagyon büszke a helyi egyházközségre, hogy sikerült megvalósítani a plébánia megépítését, ez bizonyítja, hogy élni akaró, élni tudó a közösség. Arra biztatta a közösséget, ne felejtse a sok-sok imádságot, álmatlan éjszakát, amivel a papjuk számára mindez járt, az egyházközség legyen büszke a plébánosára — és saját magára is. Ezután Kerekes László megáldotta az új plébániát.

Hargita Megye Tanácsa nevében Borboly Csaba szólt az egybegyűltekhez, akik ezt követően ünnepi műsort láthattak, amelyen a Szent András Egyházi Kórus és a Gyimesvölgye Férfikórus énekelt a Tatrospart Gyermeknéptánccsoport táncokkal gyönyörködtetett, Tankó Erika tizenegyedikes diák pedig verset mondott.

Fotók: Vass Nimród, Baliga Zsolt