Káplánok továbbképzése zajlott Gyulafehérváron

0
1991

Augusztus 30. és szeptember 2. között Gyulafehérváron zajlott az immár hagyományosnak nevezhető „káplántovábbképző” a gyulafehérvári főegyházmegye papi továbbképzési programjának részeként. 

A tizenhat erdélyi és partiumi segédlelkész továbbképzésének indoka – a jó pap holtig tanul közmondás mellett – a majdani plébánosi cím megszerzése. Az ehhez szükséges előkészületek tanulmányi időszaka összesen négy év, és plébánosi vizsgával zárul. 

Az idei alkalmat az egyházjog, a dogmatika-szentségtan, valamint az erkölcstan-bioetika keretezte. A háromnapos előadássorozat egyházunkat manapság lázban tartó kérdések köré csoportosult, ekként:

– az elváltak és újraházasodottak egyházba történő (re)integrációja az Amoris lætitia tükrében; 

-az Eucharisztia mint közösségeink és közösségiségünk csúcsa és forrása, különösképp az eucharisztikus kongresszus hetének fényében; 

-a vakcinák előállításának és alkalmazásának etikai kérdésfelvetései;

-az LMBTQIA+ a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos katolikus álláspont átbeszélése, valamint azok a kérdések, amelyeket ennek kapcsán a papokhoz intéznek.

A tudás ünnepével méltó mód zárultak a találkozás örömével tarkított, közösségi szentmisékkel és imaalkalmakkal csúcsosított fiatal papoknak szervezett napok. Ezek metszéspontja a kedd esti kötetlen beszélgetés során adatott, a főpásztorral. A nézőpontok, meglátások, problémák és örömök papias tükörreflexe az előrehaladás kulcsa, ekként, akárcsak eddig, most is telítetten – a kapott tudás és baráti beszélgetések nyomán – tért mindenki szolgálati helyére vissza az alma mater mindig hazaaváró öleléséből. 

Jánossi Imre kolozsvári segédlelkész