Tapasztalatcserével egybekötött kirándulás

0
1741

A Temesvári Római Katolikus Püspökség tapasztalatcserével egybekötött kirándulást szervezett szeptember 1–3. között az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda, az Egyházmegyei Ifjúsági Központ, valamint a médiairoda munkatársai számára a Gyulafehérvári Főegyházmegyébe és a Kolozsvár-szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegyébe. A tapasztalatcseréről Váncsa Csaba beszámolóját olvashatják.

A szerző felvételei

Szeptember elsején csoportunk útnak indult Gyulafehérvár felé. Az autóbuszon Pál József Csaba, temesvári megyéspüspök köszöntötte a résztvevőket, elmélkedésében Isten irgalmasságáról beszélt és arra buzdított, hogy legyünk mi is megértőek munkatársainkkal és a környezetünkben élőkkel. A főpásztor megemlítette: nehéz éven vagyunk túl, ez idő alatt nem úgy találkoztunk és dolgoztunk ahogyan elterveztük, mert „ember tervez, Isten végez”, most azonban itt az ideje a tervezésnek és Isten országa építésének, mely Krisztus misztikus teste és több sejtből tevődik össze (egyházmegye, plébánia, szerzetesi közösségek, lelkiségi mozgalmak, csoportok).


Utunk első állomása Gyulafehérvár (az ott végzett papok számára az alma mater) volt, ahol Kovács Gergely gyulafehérvári érsek sok szeretettel üdvözlött bennünket. Zsebe Márta érsekségi alkalmazott bemutatta a székesegyházat, ezt követően a csoport felkereste az Sapientiæ Incarnatæ-szemináriumot, ahol az ott végzettek felelevenítették kellemes emlékeiket.
A nap programja Marosvásárhelyen, a Szent Család-plébánián ért véget, ahol Szénégető István plébános és a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ vezetője üdvözölt mindannyiunkat. A két egyházmegye családpasztorációs felelősei ismertették tevékenységeiket, az elmúlt év során szervezett különböző rendezvényeket. A találkozó jó tapasztalatcsere volt, amelynek keretében mindkét egyházmegye gazdagodott. Csütörtökön reggel a Szent Család-egyházközség tagjaival közösen a plébániatemplomban szentmisén vettünk részt.

A második napon nagy lelkesedéssel indultunk neki a kihívássokkal és szép élményekkel teli kirándulás következő programjainak. Szeptember 2-án meglátogattuk a kolozsvári Verbum Kiadót, a ferences testvéreket, akik a fiatalokkal foglalkoznak. A nap programja a Görögkatolikus Püspökségen zárult, ahol Claudiu Pop, a Kolozsvár-szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye püspöke üdvözölte a csoportot, majd bemutatta röviden az egyházmegyét, valamint ismertette a Szent József-kápolnát, ahol összegyűltünk.

A családos-, ifjúsági és médiapasztorációs csoport külön dolgozott tovább, megosztva egymással tapasztalataikat, ötleteiket. A találkozót közös ima zárta, amelyben hálát adtunk a Szentlélek működéséért s a szép tapasztalatcseréért.

A harmadik nap reggelén szentmisével kezdtük a napot, ahol mindannyian Isten elé tártuk mindazt, amit felhalmoztunk az elmúlt napokban, és a jövőre vonatkozó terveinket is szintén elé tettük. A délelőtt folyamán egy rövid videóban az egyházmegyei bibliacsoport tagjai beszéltek arról, mennyi mindent kaptak, amióta Isten igéjét olvassák és élik.
Ezt követően Pál József Csaba temesvári megyés püspök beszélt a 2023-ban Rómában sorra kerülő Püspöki Szinódus előkészítő dokumentumáról. A szinódus témája: szinodalitás, közösség, részvétel és küldetés.

(A szinodális út az egyház útját képviseli, amelyen keresztül a hit szemével akarjuk olvasni a történelmet, és felfedezni benne Isten szívét. Szinodális népként mindannyiunkat arra hív, hogy olvassuk az idők jeleit az evangélium fényében, és az evangéliumot az idők jeleinek fényében.) Ezt követően kis csoportokban dolgoztunk: a családosok, az ifjúság és a média, ahol megbeszéltük a szinódusi utat, hogyan tudnánk jobban átültetni az egyházmegyénk gyakorlatába.

Úgy döntöttünk továbbá, hogy a 2022–2023-as évet a Szentírásnak fogjuk szentelni, annak érdekében, hogy Isten igéjét a lehető legnagyobb mértékben elmélyítsék, és hogy jobban megkülönböztessék a Szentlélek sugalmazásait.
Mindannyian lelkesedve indultunk hazafelé, sok gyakorlati ötlettel, amelyeket a jövőbeni tevékenységek során alkalmazni tudunk, és reménykedünk hatékonyabb interdiszciplináris kommunikációban.