A Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár iratanyaga

0
3027

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár kilenc gyűjtőközpontja közül kilencedikként létesült Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár az alcsíki és a felcsíki főesperesi kerületek egyházközségeinek történeti értékű iratanyagát őrzi. A Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában és a csíkszeredai Alutus Nyomda tipográfiai munkája révén megjelent az öt évvel ezelőtt, 2016-ban létesült Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár ismertetője.

A Bernád Rita-Magdolna által írt, Plébániai Levéltárak III. A Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár repertóriuma című könyv a 2006-ban útjára indított Erdélyi Római Katolikus Levéltárak kiadványsorozat hatodik kötete. A levéltáros szaknyelven repertóriumnak keresztelt kötet 36 csíki egyházközség és az említett két főesperesi kerület levéltárának részletes bemutatását tartalmazza.

Az érseki előszót és a bevezetést követően mindkét főesperesség és az illetékességi körükbe tartozó plébániák iratanyagának taglalását általános hivataltörténeti ismertetés előzi meg az esperesek névjegyzékének közreadásával együtt.

A gyűjtőlevéltár 85 folyóméter terjedelmű állományának táblázatba összesített fond- és állagjegyzékét nyolc darab, 1716 előtti eredeti dokumentum forráskiadása követi fényképpel társítva.

A kiadványt a kötetvégi szokásos forrás- és szakirodalom felsorolás, valamint a román és az angol nyelvű rezümé után 16 darab színes fényképmelléklet teszi látványosabbá.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával megjelent 256 oldalas, keménykötésű, B5-ös formátumú levéltárismertetőhöz a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárban férhetnek hozzá az érdeklődők.