Képzési hét erdélyi fiatalok számára Tihanyban

0
2546

Augusztus 23–29. között tíz erdélyi középiskolás fiatal a Tihanyi Apátságban képzési napokon vesz részt. A diákok a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly és a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceumok, valamint a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium 9–12. osztályos tanulói, akikhez csatlakozott három győri bencés gimnáziumi diák is. Az erdélyi diákok kísérői Farkas Ervin prefektus és Tódor Attila spirituális, a gyulafehérvári Teológiai Líceum elöljárói.

A bencés szerzetesközösség kezdeményezését, meghívását Kovács Gergely érsek örömmel fogadta és támogatta. A közösség kezdeményezésének motivációja – elmondásuk alapján –, hogy Erdélyben az elmúlt években nagyon sok jót, szeretetet kaptak, amit viszonozni szeretnének. A képzési hét szervezői, Mihályi Jeromos OSB konventuális perjel és Barkó Ágoston OSB plébániai kormányzó olyan fiatalokra gondoltak, akik a hit útján járnak, nyitottak és szellemileg is tehetségesek, hogy környezetük számára a későbbiekben megerősítés, kovász tudjanak lenni a hitéletben, a tudományokban, a magyarságért érzett felelősségben és a megmaradásunkért végzett munkában.

A fiatalok a héten a szerzetesekkel közösen részt vesznek az imaórákon és szentmiséken. A bencés atyák mellett történészekkel, a felsőoktatásban tanító tanárokkal, egyházi vezetőkkel is találkoztak és találkoznak, meghallgatják őket és beszélgetnek velük. A hitéleti elmélyülés, megerősítés mellett előadásokon vesznek részt Közép-Európa jelenéről, múltjáról és jövőjéről. Beszélgetnek az egyház helyzetéről ugyanezen térségben, a nemzetpolitikáról és geopolitikáról is.

A képzési hét két kirándulási napot is tartalmaz. Kedden meglátogatták a Csornai Premontrei Apátságot, ahol Fazakas Zoltán Márton OPraem apát fogadta a fiatalokat. A szerzetesek megismertették őket a 900 éves premontrei renddel, a diákok beszélgethettek a szerzetesekkel, megtekintették az apátsági múzeumot, részt vettek a napközi imaórán. A látogatás közös ebéddel zárult a premontrei közösséggel.

A kirándulás a győri Szent Mór Bencés Perjelségbe folytatódott, ahol Tóth Konstantin OSB igazgató bemutatta a barokk templomot és ebédlőt, a patikát és a bencés gimnáziumot. A nap késő délután a Pannonhalmi Főapátság megtekintésével zárult.

A második kirándulási napra szombaton, augusztus 28-án kerül majd sor, ez a kirándulás magyar királyaink nyomán kalauzol el. A diákok meglátogatják a székesfehérvári királyi romkertet, Szent István király sírját, az egykori Szűz Mária-bazilikát és a magyar királyaink temetkezőhelyét.

Ugyanekkor Bodajk Szűz Mária-kegyhelyre is elzarándokolnak, ahol imádsággal egybekötve betekintenek a fiatalok abba, hogyan működik egy kegyhely. Hogyan kell jól fejleszteni egy kegyhelyet a 21. században?

Szombat délután Visegrád következik, ahol Hunyadi Mátyás király reneszánsz palotáját tekintik meg a Dunakanyarban. Késő délután az esztergomi bazilika-főszékesegyház megtekintése következik, a nap és a képzési hét a prímási pincében való rövid látogatással zárul.