Szent István-búcsú a hetvenöt éves kovásznai egyházközségben

0
2430

Márton Áron püspök 75 éve, 1946-ban önálló plébániát alapított Kovásznán, és idén 200 éves a templomi orgona. Mindezekre emlékeztek az államalapító szent király, István ünnepén a templomot teljesen megtöltő ünneplő hívősereg augusztus 21-én, vasárnap, a búcsúünnepen.


Az ünnepi, búcsús szentmisét dr. Marton József pápai prelátus, egyetemi tanár mutatta be a környék papságával koncelebrálva. Beszédében Marton József, bemutatta Szent István király életét a születésétől a haláláig, a magyar keresztény állam megalakulását és fejlődését, István király egyházszervezői munkásságát.

A szónok így fogalmazott homíliájában: „Szent István erényei között ott tündöklik az alázatossága. Szent fiához, Imréhez írt Intelmeiben egyenesen azt mondja (ő, a valóban szent király!), hogy csak azokat a vonásait kövesse, amelyek a keresztény királyhoz méltóak. A királyságát nem saját érdemének fogta fel, hanem olyan feladatnak, amelyet Isten bőséges kegyelméből kapott. De Istenben bízott és kegyelmével együttműködött, hiszen jól ismerte Szent Ágoston híres mondását: aki megteremtett közreműködésed nélkül, nem fog üdvözíteni közreműködésed nélkül.
Intelmeiben azt a katolikus és apostoli hitet teszi az első helyre, amelyik a jó cselekedetekkel válik teljessé. S amikor a rendszeres imára buzdítja fiát, akkor azt az imát ajánlja, amelyet ő maga is szokott imádkozni: Uram atyám, én életemnek Istene, ne hagyj engem álnokságnak gondolatában, az én szemeimnek ne adj kevélységet, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságit, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram.”

Majd azt kérte: „Szent királyunk ünnepén töltsön el bennünket a keresztény bizalom és büszkeség, mert nagy égi pártfogónk van, akinek közbenjárásáért bármikor és bármiben folyamodhatunk, s ugyanakkor életpéldája, erényes élete követésére ösztönözzön! Mert a mai szentleckében Szent Pál bíztatása nemcsak Szent Istvánnak szól, hanem nekünk is: vessétek le a régi embert… újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.”

A szentmisén a kovásznai Cinke ifjúsági kórus énekelt. A szentmise végén pedig felcsendült a 200 éves orgona hangja: a jelenlevők orgonakoncertben gyönyörködhettek, amelyet Pap Attila székelyudvarhelyi orgonaművész adott.

A szentmise végén Péter Arthur plébános megköszönte a szónoknak, a papságnak és az ünnepre nagy létszámban érkezett híveknek a közös ünneplést és imát, majd a himnuszok éneklésével zárult a kovásznai jeles esemény.

Jánó Árpád kovásznai akolitus

Fotók: Nagy Botond Árpád, Kovásznai Szent István Király Római Katolikus Plébánia

MEGOSZTÁS