Mária-áhítat Kovásznán

0
2010

Minden hónap harmadik szombatján Mária áhítatot tartanak Kovásznán, amelyre a helyi hívek mellett nagyon sokan érkeznek más településekről, együtt köszönteni égi édesanyánkat, a boldogságos Szűzanyát.

Az augusztusi Mária-áhítat szentségimádással kezdődött, amelyet a szovátai Égő csipkebokor imaközösség vezetett.

A szentségimádás után kezdődő szentmise szónoka, dr. Marton József pápai prelátus, egyetemi tanár volt, aki homíliájában Márton Áron erdélyi püspökről és a Szűz Mária-tiszteletéről beszélt a jelenlevő híveknek.

„1915. június 18-án, a székelyudvarhelyi vasútállomáson a harctérre induló vonat ablakán keresztül egy csíkszentdomokosi édesanya rózsafüzérét nyújtja fel a néhány nappal érettségizett fiának, Áronnak. Fiát a Szűzanya oltalmába ajánlotta, és – tegyük hozzá: — nem csalatkozott. Ez a fiatalember hatvan év múlva mint a betegágyán haldokló püspök, Márton Áron, szeretettel emlékszik vissza a vonatjelenetre, és azt is hozzáfűzi: az első világháború veszélyeiben az mentett meg engem. A történethez tartozik, hogy a csíksomlyói Segítő Mária lábainál hét évig nevelkedett és addig is rózsafüzért imádkozó érettségizett diák a harctéren sem hagyta abba a rózsafüzér imádkozását. Később, püspökként is a hívek lelkére köti: „A szent rózsafüzér régi kedves imája népünknek. …Nehéz időkben mindig ez volt szenvedés sújtotta népünk vigasztalása, imakönyve és katekizmusa. Szeressétek most is a rózsafüzért!”

„Szűz Mária lelkülete töltsön el és bátorítson benneteket a mai zarándokünnepen. Gondolok itt elsősorban az alázatosságra, annak gyakorlására, a mindennapi életben. A ti alázatosságotok is ott kezdődik, ahol a Szűzanyáé, vagyis ha tudomásul veszítek, hogy nemcsak a saját erőtökből haladtok előre, hanem másoknak, elsősorban Isten kegyelmének köszönhetően. Ezért, ha sikereitek vannak, ha jócselekedeteket visztek végbe, akkor Szent Pállal alázatosan valljátok: Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok; egy másik helyen pedig: Hiszen maga Isten műveli bennünk jóakarata szerint a szándékot meg a végrehajtást is. Üdvösségünk szerzője, az Új Jézus mondja: Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz, hiszen nálam nélkül semmit sem tehettek. Kövessétek Máriát az alázatosságban. Így éljétek meg mindennapi életeteket családjaitokban és közösségeitekben.”

A Mária-áhítatot megtisztelték jelenlétükkel Mihály Imre és Hatos Mihály plébánosok. A szentmise után Péter Arthur kovásznai plébános vezetésével a jelenlevők közösen elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért, majd gyertyás körmenettel zárult a Mária áhítat.

Jánó Árpád kovásznai akolitus

Fotó: Nagy Botond Árpád

MEGOSZTÁS