A szociális testvérek örökségéről és jövőjéről

0
2117

A Szociális Testvérek Társasága a nemrég tartott káptalanján irányelveit és az ebből forrásozó jövőbeli terveit határozta meg. Dr. Homa Ildikó, az erdélyi kerület elöljárója augusztus 23-án mindezt bemutatta a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztorának, dr. Kovács Gergely érseknek. A Társaság számára fontos, hogy a főegyházmegye érseke megismerje az elmúlt időszak törekvéseit, a testvérek társadalmi jelenlétének gyümölcseit.

A Szociális Testvérek Társasága kánonjogi szempontból a pápai jogú apostoli élet társaságaihoz tartozik. Mindenütt a világon, ahol tevékenykednek, az adott hely megyéspüspökével rendszeres kapcsolatot tartanak fenn, nemcsak a vatikáni dokumentumokból fakadó kötelezettségek miatt, de egyházhű jellegükből és küldetésükből fakadóan is.

A nemrégiben tartott káptalan irányelveit és az ebből forrásozó jövőbeli terveket mutatta be az erdélyi kerület elöljárója az egyházmegye főpásztorának, dr. Kovács Gergely érseknek. Mint minden szerzetesi közösségnek, a társaságnak is vannak látható apostoli szolgálatai, de ezek mellett sok olyan szolgálatot is végeznek a testvérek, amelyek a külső szem számára nem láthatóak. Slachta Margit, az alapító elgondolása szerint a szociális testvéreknek olyan helyekre is el kell jutniuk, ahová a hivatalos egyház státusából kifolyólag nem tud eljutni. Éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy az egyházmegye érseke megismerje az elmúlt időszak törekvéseit, a társadalmi jelenlétünk gyümölcseit, a pasztorális kezdeményezéseinket, és a Társaságunknak adatott karizmát.

A nyitottsággal és vendégszeretettel fémjelzett tiszteletteljes találkozás a főpásztorral reményt adó számunkra, Erdélyben tevékenykedő szociális testvérek számára, akik azt az örökséget hordozzuk, amelyet elődeink boldogemlékű Márton Áron püspökünk hosszú évtizedeken keresztüli szolgálata nyomán ránk hagyományoztak. Tisztelettel adózunk kiemelten Kacsó Julianna és Czimbalmos Julianna testvérek emlékének. A centenáriumra készülve szeretnénk az archívumunkban fellelt kincseket (20. század eleji levelezéseket, naplókat, fényképeket) mások számára is hozzáférhetővé tenni és így maradandó emléket állítani azoknak a testvéreknek, akik életükkel és áldozatukkal tettek tanúságot arról, hogy érdemes egyedül Krisztusnak élni és szolgálni.

dr. Homa Ildikó kerületi elöljáró