Mindannyiunkat gazdagító lelkiatya: Szabó Lajos esperest köszöntötték

0
1500
Fotók: Vargyasi Levente, forrás: a sepsiszentgyörgyi önkormányzat Facebook-oldala

Rendkívüli ünnepi tanácsülésen köszöntötte Sepsiszentgyörgy önkormányzata Szabó Lajos címzetes kanonokot, esperest, szentszéki tanácsost nyugdíjba vonulása alkalmából. Több évtizedes munkája nyomán nemcsak templomok újultak meg, de ifjúsági házat hozott létre és hitoktatói tevékenysége mellett vezette Sepsiszentgyörgy római katolikus lakosságának meghatározó részét is. Szabó Lajos a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián három évtizeden át szolgálta a város katolikusait.

Az ünnepi eseményről a Háromszék is beszámolt. „Erdélyben, magyarként nincs nagyobb dolog, mint közösségi vezetőnek lenni” – mondta Antal Árpád polgármester, hozzátéve: szerencsésnek érezhetik magukat azok, akik életüket közösségi vezetőként élhették le. A díszvendég életútját ismertetve felidézte, az 1945 októberében Csíkszenttamáson született Szabó Lajost – a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végzett tanulmányait követően – 1969 áprilisában szentelte pappá Márton Áron püspök. 1990-ben került Sepsiszentgyörgyre a Szent József-plébániára, korábbi állomáshelyei Székelyudvarhely, Györgyfalva, Csíkkozmás és Csíkmadaras volt.

„A megyeszékhelyen töltött harmincegy esztendő alatt a hívők közösségén túl a város minden polgára megtapasztalhatta, hogy papi jelmondata – Magasztalja lelkem az urat – átszövi élete minden percét, meghatározza lelki tartását, értékessé tesz minden vele töltött percet. Jelenléte, cselekedetei, a híveiért és a városért tett áldozatvállalásai alapján egy mélyen hívő embert, a tevékeny szeretetben önmagát és mindannyiunkat gazdagító lelkiatyát ismerhettünk meg” – így méltatta Szabó Lajos esperest Antal Árpád polgármester. Felidézte, hogy ő nyújtott segítséget az őrkői közösség számára létesített Szűz Mária Világ Királynője-templom építésében, felújította és kibővítette a Szent József-plébániát, szobrot állított Szent István királynak és Márton Áron püspöknek a templom udvarán, és hozzájárult a Krisztus Király-templom és a hozzá tartozó ifjúsági ház létrejöttéhez is. Emellett hitoktatói és cserkészvezetői tevékenysége a város több ezer fiataljának lelki fejlődését erősítette. 2019-ben Sepsiszentgyörgy önkormányzata Pro Urbe díjat adományozott Szabó Lajosnak – emlékeztetett a polgármester.

Az ünnepi tanácsülés elején Schubert Ave Mariájával köszöntötték az ünnepeltet, a Plugor Sándor Művészeti Líceum igazgatója, Sebestyén-Lázár Enikő előadásában, akit Opra Balázs kísért zongorán. Az alkalomra Magasztalja lelkem az urat címmel színes kiadványt jelentetett meg az önkormányzat és Szabó Lajos lelkes támogatói. Ebben Szabó Lajos néhány prédikációját, ezek kéziratait, fényképeket gyűjtöttek össze.

Szabó Lajos Csíksomlyóról érkezett az ünnepségre. Felidézte, hogy amikor 16 társával együtt pappá szentelték, elmentek Márton Árontól elköszönni. A püspök a csoport hat erdélyi származású papjának a lelkére kötötte: ne csak Jézus Krisztus szolgái legyenek, hanem legyenek szolgálói, védői, fejlesztői a székely népnek is. „Ez a mondat ott csengett 51 éven keresztül a fülemben. Mindig azt akartam, hogy a kicsi szolgálatommal, sokszor a tehetetlenség közepette is valamilyen formában szolgáljam a népemet. Hogy mennyire sikerült, azt a gondviselő és számonkérő Istenre bízom” – fogalmazta köszönő mondataiban az immár nyugdíjas Szabó Lajos.

MEGOSZTÁS