Főesperes beiktatás Marosludason

0
3356

Kovács Gergely érsek augusztus 22-én szentmise keretében iktatta be Portik Hegyi Kelemen marosludasi plébánost az aranyos-tordai főesperesi hivatalba.

Az új aranyos-tordai főesperes, marosludasi plébános Gyergyószentmiklósról érkezett, s bár hosszú ideig, 2006-től 2021-ig tömbkatolikus vidéken teljesített szolgálatot, nem ismeretlen számára a szórványlét, amely a főesperesi kerület helyzetét jellemzi, hiszen 1986-1996 között a mezőségi szórványt látta el.

A beiktatáson jelen volt a korábbi főesperes, a kilyéni születésű Ambrus Vilmos, aki ez év augusztusától nyugdíjba vonult, miután 1986-től 2021-ig Marosludason plébánosként teljesített szolgálatot. Ambrus Vilmosnak 1971-es pappá szentelése után előbb Csíkszentdomokos (1971-től 1973-ig), majd Kézdivásárhely (1973-től 1974-ig), Kolozsvár (1974-től 1978-ig), Bordos (1978-től 1980-ig), Barót (1980-től 1985-ig) és Brassó (1985-től 1986-ig) volt a korábbi szolgálati helye.