Szükség van az élettől pezsgő és előre tekintő fiatalokra – CSIT 2021

0
3112

Az evangélium továbbadásához élettől pezsgő és előre tekintő ifjúságra, kereszténységre van szükség – hangsúlyozta a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó záró szentmiséjén szombaton Kerekes László, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke. Az idei CSIT-en augusztus 10–14. között mintegy 350 fiatal vett részt. A főegyházmegyei ifjúsági főlelkészég rendezvényén többek között az egymással és az Istennel való találkozásról, az örömről, a szentségről és küldetésről hallgattak előadásokat a fiatalok.

„Ami az életre vezet” – ez a bibliai idézet volt a mottója a keddtől szombatig tartó Csíksomlyói Ifjúsági Találkozónak. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség immár több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényének a Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói Szent István Kollégiuma és a hozzá tartozó Mária-kert adott otthont. Az ötnapos – korábbi évekhez képest rendkívüli – CSIT-en az életszentségre vezető utat igyekeztek megmutatni a szervezők a 14 és 30 év közötti fiataloknak.

– Arra próbáltuk bátorítani a fiatalokat, hogy a hétköznapokban azt keressék, ami az igazi életre vezeti őket. Számomra a találkozó mottója azt is üzeni, hogy ne keseredjünk és betegedjünk bele azokba a körülöttünk lévő körülményekbe, amelyek nem feltétlenül pozitívak, hiszen az elmúlt időszakban valamennyiünk életében nagyon sok lehangoló dolog történt. Az életre vezető utat keresni azt is jelenti, hogy megnézzük, mi az, ami fejleszt, elősegíti a növekedést, a haladást, az előre tekintést, és mindezt az Istennel együtt. Tulajdonképpen Jézus az, aki életre vezet. A vele való személyes kapcsolat által érzi az ember, hogy az élete kiteljesedik. Abban bízunk, hogy fiatalok rádöbbentek arra, hogy az életszentség lényeges része az Isten tekintetének folyamatos keresése. Ebből fakad például az alázat, az önzetlenség, a tettrekészség, ami valóban elvezet a szentséghez – mondta Lázár Annamária, a CSIT lelki programjaiért felelős főszervezője.

A résztvevők délelőttönként tanításokon vettek részt. A 14 és 15 éveseknek Mózes Andrea marosvásárhelyi matematikus, a 16–17 éves korosztálynak László Rezső csíkcsicsói plébános, a 18–19 éveseknek György Alfréd, az osztrák és magyar kamilliánus rend tartományfőnöke, a 20 év fölöttieknek Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója tartotta az előadásokat, délutánonként kiscsoportos és kerekasztal-beszélgetéseken, szabadidős és sporttevékenységeken, illetve műhelyfoglalkozásokon vettek részt a fiatalok. A találkozó egyik legfontosabb és legmeghittebb mozzanata a kegytemplomban tartott csütörtök esti szentségimádás volt. A CSIT szentmiséin Guia Hugó ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója prédikált. Szentbeszédeiben az egymással és az Istennel való találkozásról, az örömről és az életszentségről szólt a találkozó résztvevőinek. A katolikus ifjúsági rendezvény szombaton a Hármashalom-oltárnál nyilvános szentmisével zárult, amelyet Kerekes László, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke mutatott be. Prédikációjában kiemelte: az evangélium továbbadásához élettől pezsgő és előre tekintő ifjúságra, kereszténységre van szükség.

– A találkozó mottója: „Ami az életre vezet”. Mi egy életképes nemzedék vagyunk. Nagyon sokat dolgoztam a fiatalokkal. Mindig tele voltak ötlettel, lendülettel, és el kell mondanom, lelkipásztor ismerőseimmel egyezik a véleményünk abban, hogy a fiatalok mindig eltöltöttek bennünket lendülettel és élettel. Mit jelent maga az élet? Hogy lehet élni igazán? Nem úgy, ahogyan a világ próbálja nekünk elmondani és bemutatni, hiszen ha felülemelkedünk a hétköznapokon, látjuk, hogy milyen nagy harc van a világban. Ez nem fegyverrel, hanem annál csendesebben, burkoltabban zajlik, – ahogyan Szent II. János Pál pápa fogalmazott – „az élet kultúrája helyett maga a halál kultúrája az, ami próbál újra és újra győzedelmeskedni”. Ezért továbbra is szükségünk van arra, hogy életképes kereszténységet tudjunk megélni, és ezt a szép, örömteli keresztény életformát másoknak is meg tudjuk mutatni – hangsúlyozta a segédpüspök. Megjegyezte: napjainkban jelen van a – XVI. Benedek pápa kifejezésével élve – relativizmus diktatúrája, a hamis boldogságkeresés és a szabadság rossz értelmezése. Arra biztatta a fiatalokat: legyenek az igazi élet továbbadói, tanúságtevői és az öröm jelei.

– Imádkozzunk azért ebben a szentmisében, és erősödjünk meg a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó alkalmával abban, hogy valóban meg tudjuk élni a mindennapokban az igazi, értékes életet, mert ha meg tudjuk élni, akkor így haladunk biztosan az örök élet felé – mondta Kerekes László segédpüspök.

Szöveg és fotó: a CSIT médiacsapata

MEGOSZTÁS