Az Egri Főegyházmegye érseke és papjai a Szatmári Egyházmegyét látogatták

0
1738

„Egy gyermek nem felejtheti el a szüleit”. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Schönberger Jenő szatmári püspök az egyházmegyébe látogató Ternyák Csaba érseket és az Egri Főegyházmegyéből érkezett káplánokat a szatmárnémeti székesegyházban közösen bemutatott szentmise elején, hiszen a Szatmári Egyházmegye az 1804. évi megalakulásáig az Egri Főegyházmegye része volt.

Háromnapos kirándulás keretében ismerkedtek meg a Szatmári Egyházmegyével az Egri Főegyházmegye káplánjai, valamint érseke. A lelkipásztorok első állomása a nagykárolyi Kalazanci Szent József-plébánia volt, és találkoztak a piarista nővérekkel is.

A magyarországi vendégek második napjukat Lajosvölgyihután, a Nepomuki Szent János-plébánián kezdték, majd Máramarossziget felé vették az irányt.

A máramarosszigeti látogatás éppen egybeesett a Gyulafehérvári Főegyházmegye által szervezett Márton Áron zarándoklattal, melyet Kovács Gergely érsek vezetett, és a zarándoklat egyik állomása a máramarosszigeti börtönmúzeum volt, a börtön, ahol Márton Áron püspök is raboskodott.

A történelem furcsa véletlene, hogy épp Máramarosszigeten találkozott Eger, Gyulafehérvár és Szatmár főpásztora, ugyanis a máramarosszigeti egyházszervezés során mind Monoszló Péter gyulafehérvári érsek, mind az egri András püspök igényt tartott a máramarosszigeti egyházközség feletti joghatóságra. Természetesen a mostani történelmi találkozás során ellentétről már szó sem volt.

Nagybányára érkezve a Szentháromság-plébánia történetével ismerkedtek meg látogatók, valamint Véső Ágoston Munkácsy-díjas festő tartott rövid előadást a nagybányai festőtelepről, majd Szent Lőrinc ünnepén közös szentmisével zárult a nap.

A harmadik, egyben utolsó nap szentmisével kezdődött a szatmári székesegyházban, ahol Ternyák Csaba érsek a Filippi levélből kiindulva rámutatott, hogy a keresztény ember a bőségben hálát ad Istennek a kapott javakért, míg a szűkölködés idején bizalommal fordulhat a Mennyei Atya felé; ez az igazi keresztény élet, amelyet a nap szentje, Szent Klára is megértett.

A szatmári egyházmegye médiairodája