Kovács Gergely érsek iktatta be Gyergyó új főesperesét

0
2841
A beiktatási szentmise után. Fotó: Kovács Szabolcs

Dávid György, az új gyergyói főesperes és a Szent Miklós-plébánia plébánosa Sepsiszentgyörgyről érkezett Gyergyóba, augusztus 8-án, vasárnap mutatkozott be az új közösség előtt.

Kovács Gergely érsek iktatta be új hivatalába Dávid Györgyöt, a hívek imáit kérte, hogy szolgáljon ez hitük erősítésére. Az új főesperes-plébánossal együtt az egyháztanács tagjai is ünnepélyes ígéretet tettek, hogy tudásuk legjava szerint szolgálják a közösséget. Len Emil Balázs alpolgármester, egyben maga is egyháztanácsos, szólt a közösség nevében. Folytonosságot, befogadást, szövetséget ígért, a hit erősítéséért való elkötelezettséget.

Dávid György teológiai tanulmányait 1988-1990 között Gyulafehérváron, 1990-1993 között Szegeden végezte, 1993-ban Gyulafehérváron szentelték pappá, Gyimesközéplokon, Brassó-Bolonyában, Székelyudvarhelyen, majd a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceumban teljesített szolgálatot. 1996-tól két évig Sepsibükszád , majd hat évig Medgyes plébánosa, 2007-től 2021 júliusáig a sepsiszentgyörgyi Krisztus király-plébánián volt plébános. Gyergyószentmiklóson a központi Szent Miklós-plébánián a már itt szolgálatot teljesítő György Balázs és a 2018-ban pappá szentelt, Brassóból frissen idekerült Fülöp Zsombor segédlelkész lesznek a munkatársai.

A szentmise végén Dávid György megköszönte Kovács Gergely érsek jelenlétét, ebben is kifejezett támogatását. Majd arról beszélt, milyen gondolatok futottak át rajta, amikor megtudta, milyen új szolgálati helyet szántak neki. Ezek közül legfigyelemre méltóbbak Ferenc pápa csíksomlyói beszédének szavai: „Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton”, kérve a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat az Úr változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Ezzel fogalmazta meg Dávid György főesperes-plébános, hogyan veszi át, milyen lelkülettel, szándékkal az új szolgálati helyet. Ugyanakkor kérte az egyháztanács tagjait, a híveket, a városi elöljárókat, hogy támogatássák, hogy tudják együtt építeni Isten országát.