Új plébánost kapott Kolozsvár szentpéteri egyházközsége

0
5794

Dr. Kovács Gergely érsek augusztus elsejei hatállyal – más személyi változtatásokkal egyidőben – Takó Istvánt felmentette a Kolozsvár-Szentpéter egyházközség plébánosi beosztásából és Sepsiszentgyörgyre helyezte át. Helyébe Ferencz Antal gyergyócsomafalvi plébánost nevezte ki a Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére szentelt templom és egyházközség plébánosává, valamint az Árpád-házi Szent Erzsébetről elnevezett szamosfalvi közösség híveinek lelkipásztorává. Ugyanakkor kinevezte a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület és kiadó igazgatójává. Bemutatkozására, illetve beiktatására augusztus 8-án került sor ünnepi szentmise keretében.

Ferencz Antalra Kolozsváron sokan emlékeznek, hiszen itt kezdte el papi szolgálatát a Szent Mihály-plébánia segédlelkészeként 1988–1993 között. Jegenyei származású, Egeresen született 1962. március 31-én. A középiskolát a kolozsvári 11-es líceumban és a gyulafehárvári kántoriskolában, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, a Hittudományi Főiskolán végezte. Jakab Antal megyéspüspök szentelte pappá 33 éve, 1988. július 19-én. Kolozsvári szolgálatát követően a Kolozs megyei Katonán, majd Gyergyótölgyesen plébánoskény folytatta, 1998-tól mostanáig – 23 esztendőn keresztül – a Hargita megyei Gyergyócsomafalva egyházközségének volt a plébánosa. Ottani híveinek egy csoportja Márton László Szilárd polgármester és Szilágyi Vilmos egyházközségi gondnok vezetésével elkísérte őt Kolozsvárra. „Adja Isten, hogy maradjon meg e két egyházközség között a jó, gyümölcsöző kapcsolat” – kívánta az új plébános.

A gyergyócsomafalvi születésű Baróti Tibor diakónus a szentmise kezdetén felolvasta a főpásztor kinevezési okiratát. Ferencz Antal megköszönte minden eddigi főpásztora bizalmát, majd közvetlen szavakkal mutatkozott be a templomot megtöltő kolozsvári híveknek, kiemelve: amikor búcsúzunk, rendszerint előrelépünk, hiszen a hitét adó ember előre néz. A múlt tapasztalat, a jövő tervezés. Bízzunk az elkövetkező időben és tudjuk szeretni egymást. Szentbeszédében hangsúlyozta, hogy a mindennapi élethez bátorság, hit és remény kell, hogy megmaradhassunk igaz embernek és egymás szemébe tudjunk nézni. Ne legyünk aluszékony hívek ebben a nyakatekert világban, ne feledjük: minden kegyelem és igazi ottonunk embertársaink szívében van. Mit hoz a jövő? Bízzuk elsősorban a jó Istenre, hogy lelkileg összekovácsolt közösség legyünk, együtt vive tovább az egyházközség dolgait.

Bíró Ernő egyháztanácsos a szentpéteri egyházközség nevében köszöntötte – Márton Áront is idézve – az új plébánost, majd hétgyermekes családjának egyik kislánya az Isten hozottot jelképező virágcsokrot adott át neki.
Külön színfoltot jelentett a Szent István Keresztjének Őrei csomafalvi társulat tagjainak jelenléte és díszes öltözete; ők családos férfiak, akik – akárcsak a máriás lányok – példamutatóan részt vesznek az ottani egyházközség életében. Ugyanakkor kiemelkedő volt a Muresán Mária kántor vezette egyházzenei szolgálat.

A 12-13. századból létező, a tatárjárásnak áldozatul esett, majd a középkorban újra benépesült Kolozsvár-Szentpéteri lelkészséget 120 éve nyilvánította önálló plébániává 1901. június 17-én kelt leiratában Mailáth Gusztáv Károly püspök. A mostani templom, amelyben 20. század fordulójáig a minoriták végezték a lelkipásztori szolgálatot, 1844-1848. között épült fel a Szent Erzsébet Királyi Kórház költségén.

Kép és szöveg: Fodor György