Emlékezés Nyergestetőn

0
1490

Az 1848-49-es magyar szabadságharc hősei előtt tisztelegtek a nyergestetői emlékműnél. Hála és tisztelet a hősöknek, akik 172 évvel ezelőtt életüket áldozták a hazáért, közösségükért — hangsúlyozták a Csíkkozmás szervezte emlékezésen felszólalók, majd Tamás József nyugalmazott segédpüspök áldotta meg a hősök temetőjénél elhelyezett kopjafát.

A zászlófelvonást követően Csíkkozmás polgármestere méltatta az ünnepet, majd Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter mondta el üzenetét.

Vigyáznunk kell az emlékműveinkre! Amit erőszakkal elvesznek, azt vissza lehet szerezni, de amit elenged magától a közösség, azt nem tudják visszaszerezni. Erre hívta fel a jelenlévők figyelmét Tuzson Bence, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, aki a magyar helytállás és hősiesség emlékművének, a nemzeti összetartozás jelképének nevezte a magyar szabadságharc egyik utolsó helyszínén 1897-ben felavatott obeliszket. Az államtitkár szerint fontosak a nemzet történelmére vonatkozó építmények: a székelykapuk a családok történetét, a templom a közösség történetét, az emlékművek a történelmi események emlékét őrzik.

Az 1849-es csata győztes csata volt, de nem a harcmezőn küzdők számára. Elkészült a hősök tiszteletét hirdető emlékmű és a hősök áldozata azóta is összetartó erőként hat, képes a nemzetet összetartani. Minden családnak megvan a saját történelme, amelyet el kell mesélni a gyermekeknek, át kell adni a következő generációknak, mert ezek a történetek kis mozaikokként alkotják a nemzet történelmét, mondta Tuzson Bence államtitkár. Ő annak a Tuzson János őrnagynak a családjából származik, aki 172 évvel ezelőtt Nyergestetőn a székely csapat élén harcolt a túlerővel támadó cári és császári csapatok ellen.

Az emlékezésen Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke is a nemzeti összetartozás fontosságát emelte ki. Tamás József nyugalmazott segédpüspök a rendezvény résztvevőihez szólva az Isten törvényeire épített élet értékét emelte ki. A pénz uralta világban az Isten, a hit, a család, a haza sokak számára nem érték, az elöregedett kontinens nagy árat fog ezért fizetni, jegyezte meg az egyházi elöljáró, aki közös imára hívta a jelenlévőket.

Az emlékezést a Bojzás Néptánccsoport és a Tuzson János fúvószenekar előadása színesítette. A hazáért életüket áldozók emlékére közösségi elöljárók koszorúztak az emlékműnél, majd a hősök temetőjénél Tamás József püspök megáldotta azt a kopjafát, amelyet Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke helyezett el a hősök tiszteletére.

Kép és szöveg: Csúcs Mária