Húszéves a gyilkostói Szent Kristóf-kápolna

0
1996
Fotók: Barabás Orsolya

Különleges ünnepség volt vasárnap a gyilkostói Szent Kristóf-kápolnánál. Húsz évvel ezelőtt készült el és szentelték fel egyrészt, másrészt búcsús ünnepséget is tartottak, amelynek keretében egy impozáns székely kaput is megáldottak. Emellett a járművek hagyományos megáldása sem maradt el.

Miközben arra emlékeztek, hogy húsz évvel ezelőtt egy régi álom vált valóra, amikor elkészült a gyilkostói Szent Kristóf-kápolna, megemlékeztek a néhai Hajdó István főesperesről is, akinek köszönhetően 2001-ben felszentelhették ezt a gyöngyszemet. Az ünnepre újrafestették a kápolnát belülről, és elkészült a Szent Kristóf- és a Szűzanya-plakett is – amiért külön köszönetet mondott Keresztes Zoltán, a Szent István-templom plébánosa.

A Szent Kristóf-kápolnát két évtizeddel ezelőtt Tamás József nemrég nyugalmazott segédpüspök szentelte fel, ezúttal ismét őt adott hálát.  A szentbeszédben kiemelte, valószínűleg azért választották Szent Kristófot a kápolna védőszentjéül, mert ő az utazóknak a védőszentje, és Gyilkosó olyan település, amelynek névadó természeti jelenségéhez nagyon sokszor sokan eljönnek látni a természeti csodát. „Legyünk Krisztus hordozói. Keresztény életünknek igazi tétje ez, úgy kellene élnünk, mint akik Jézus Krisztust hordozzák szívükben. – fogalmazta meg Tamás József nyugalmazott segédpüspök. „Mennyi gyűlölködés, mennyi viszály, veszekedés megfogan bennünk, emberekben, és mennyi minden kitör belőlünk is, mint ahogyan a hegyekből a vulkán, amely a földnek a belsejéből tör a felszínre, és pusztít el sok mindent” – tett hozzá. Ezért lenne fontos Jézus Krisztust hordozni önmagunkban, életünkben. „Ne engedjétek, hogy bárki vagy bármi elszakítson benneteket Jézus Krisztustól és az ő szeretetétől” – hangsúlyozta a nyugalmazott segédpüspök.

Az ünnepségre megtelt a kápolna udvara, sok családból három generáció is részt vett a búcsún. A Gyergyótekerőpataki Fúvószenekar előadása emelte a hangulatot, továbbá a jelenlévők Ferenczi Attila, a Salamon Ernő-gimnázium aligazgatója előadásának köszönhetően az elmúlt két évtizedre is visszatekinthettek. Egy új szimbólum is készült erre az alkalomra Portik Csaba és családja jóvoltából. Keresztes Zoltán plébános elmondta, ez a székely kapu jelzi, hogy ide bárki bejöhet, de ez a föld a miénk. A Szent Kristóf-kápolna búcsús ünnepsége hagyományosan az autók megáldásával zárult.

Barabás Orsolya