Ünnep Gyimesfelsőlok-Komjáton

0
2227

Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére búcsúünnepet tartottak július 16-án a Gyimesfelsőlok részét képező, de önálló filiaként bejegyzett Komjáton.

A hívek nagy része a templom körül, szabadtéren vett részt a búcsús szentmisén, amelyen Vass Nimród plébános meghívására a környék papsága vett részt, főcelebráns és ünnepi szónok Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt, két diakónus és 11 pap vett részt, köztük a felcsíki körzet főesperese, Bálint Emil, valamint az erdélyi születésű kismartoni (Eisenstadt) helynök, Páll László.

Az ünnepi szónok, Tamás József a Kármelhegyi Boldogasszony példájára utalva az Istenhez, hithez, szülőföldhöz való kitartó hűségről beszélt, ezeket emelte ki és kötötte a jelenlevők szívére. „Ragaszkodjatok ahhoz, hogy ne veszítsétek el a koronát”, így szólt Tamás József üzenete, amely az ősi hitben az ősi földön való kitartásra és helytállásra buzdított Mária népeként.

Póra Attila kántor meghívására a környék településeinek kántorai, összesen haton működtek közre a liturgia zenei szolgálatában. Az ünnepi szentmisét megelőzően a helyi szokás szerint a nagyszámú hívősereg rózsafüzér imával készült a búcsúra, a vendégpapok gyónási lehetőséget biztosítottak, a szentmise után az ünnepi ebédet a a helyi egyháztanács rendezte.

A búcsút megelőző napokban tartották a gyimesfelsőloki egyházközség ifjúsági hittanosainak nyári túráját, tájékoztatott Vass Nimród plébános: a kétnapos túra során napi 30 kilométert gyalogoltak az Egyeskőre, 800 méteres szintkülönbséggel, sokszor a vízhiánnyal is sikeresen megbirkózva, testileg-lelkileg felfrissülve és megerősödve.

A plébános azt is elmondta: az egyházközség következő ünnepét szeptember 5-ére tervezik, amikor az új plébániaépületet adják át és áldják meg.

Fotók: a gyimesközéploki plébánia Facebook-oldala (Karácsony Károly, Vass Nimród)