Jézusomnak szívén megnyugodni jó! Elhunyt Kovács Etelka SJC

0
3651

Több mint negyven évig dolgozott a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet mosodájában. Szorgalmas, pontos, lelkiismeretes munkájával szolgálta Istent és imáiban hordozta mindazokat, akik között élt, tevékenykedett.

Kovács Etelka testvér 1957. július 6-án született az Arad megyei Kisiratoson. 1994-ben jelentkezett a Jézus Szíve Társaságába. Próbaidejét Magyarországon, Tahiban töltötte a Szív Lelkiségi Központban.1996. január 1-jén első esküt, majd 2005. január 1-jén örök esküt tett a Társaságba.

Nagy tisztelője volt Márton Áron püspöknek, akinek a képét a szobájában őrizte és gyakran fohászkodott hozzá közbenjárását kérve a kispapok számára, hogy vállalni tudják küldetésüket és hűségesek maradjanak az Úrhoz.

Etelka testvér szenvedéseit engesztelésül ajánlotta fel Jézus szentséges szívének. Hosszú betegség után, 2021. július 14-én adta vissza lelkét Teremtőjének. Temetése 2021. július 15-én este 18.30-kor lesz a kisiratosi temetőben, azt követően 19 órakor gyászmisét mutatnak be lelki üdvéért szülőfaluja templomában.

MEGOSZTÁS