Megnyílt a Márton Áron-vándorkiállítás Marosvásárhelyen

0
1960

Marosvásárhelyen a vármúzeumban megnyílt az Imacsokrok Márton Áron püspöknek című vándorkiállítás, adta hírül a Gyulafehérvári Érsekség.

A kiállítás anyaga a püspökszentelés évfordulóira kapott, ún. lelki csokrokból készült válogatás. Ez több száz olyan anyagot jelent, amit születésnapjára, püspökké szentelésének valamely évfordulójára, karácsonyra, húsvétra kapott: kézzel festett, díszített, a 20. századi emlékes füzetek formai jellegét követő imacsokrok, képeslapok, üdvözlők. Az anyag egyben látványosan bizonyítja, hogy már életében mekkora szeretettel vették körül a hívek Áron püspököt.

A kiállításon Márton Áron püspöki jelvényei – mitra, pileolus, stóla – mellett néhány, az ünnepi évfordulókhoz kapcsolódó, ajándékba kapott emléktárgy is bemutatásra került.

A megnyitón Kerekes László segédpüspök ismertette a kiállítás elgondolását, és azt, mely helységekben mutatták be korábban. „A 2019 februárjában útjára indított, Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből című kiállítás eddig Csíksomlyón, Gyergyószentmiklóson, Gyulafehérváron, Csíkkarcfalván, Csíkszentdomokoson, Székelyudvarhelyen és Búzásbesenyőben került bemutatásra.”

Kerekes László segédpüspök emlékeztetett: „Több jeles évforduló emléknapja között idén szentéletű püspökünk, Márton Áron születésének 125. évfordulóját ünnepeljük, amely egybeesik püspökké szentelésének 82. évfordulójával is.” Elmondta: a marosi főesperesség kezdeményezésére és a Maros Megyei Múzeum által felkínált helyiségnek köszönhetően ezúttal a marosvásárhelyiek körében is átmeneti otthonra lelt ez a látványban és lelki üzenetben is igen gazdag összeállítás.

Márton Áron püspökért sokan imádkoztak, és ő maga is biztosította imáiról papjait és híveit. Már első körlevelében így írt: „Nem szűnök meg imádkozni és dolgozni, hogy Isten kegyelme segítse Tisztelendő Testvéreim törekvését és Híveim jóakaratát …”, szolgálatához pedig imáikat kérte: „Titeket is kérlek, imádkozzatok érettem, hogy szent hivatalom kötelességének teljesítésében egyedül a megfeszített Krisztust hirdessem, és a Benne való feltámadás örömét számotokra Isten segítségével bőségesen közvetítsem.” (Részlet Márton Áron püspök első körleveléből)

„Köszönetet mondok mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kiállítás megszülethessen, de kiváltképpen a kiállítás három kurátorának: a Gyulafehérvári Érseki Levéltár igazgatójának, dr. Bernád Ritának, a Főegyházmegyei Egyházművészeti és Építészeti Iroda művészettörténészének, Hegedűs Enikőnek és a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatójának, Lázár Csillának”, mondta Kerekes László, hozzátéve: „elődeink példája erősítsen minket a hitben, az ima erejében, és abban a reményben, hogy Márton Áron püspök Isten színe előtt közbenjár egyházmegyénkért és mindannyiunkért.”

Bernád Rita főlevéltáros ismertette a kiállítás anyagát és beszélt a kiállítás létrehozásáról. A megnyitón Ötvös Koppány, a múzeum munkatársa, Oláh Dénes főesperes-plébános és Portik Vilmos alpolgármester is szólt az egybegyűltekhez.

A kiállítás  mától, július 8-ától augusztus 14-ig, hétköznapon délelőtt 9-től délután 4-ig, hétvégén 9-től délután 1-ig látogatható.

Fotók: Veres Stelian