Az erdélyi Státus régi-új utakon

0
2234

2020-ban megújult az Erdélyi Római Katolikus Státus vezetősége, elnöke Vizi Zakariás kolozsvári plébános, alelnöke Balla Árpád szászrégeni plébános, az igazgató-tanács tagja Puskás Bálint Zoltán jogász, korábbi alkotmánybíró. Az őszi hivatalos kinevezést követően többször is elbeszélgettünk az új elnökkel. Vizi Zakariás tudatában van a nehézségeknek, és próbál a lehetőségekkel jól élni, tovább, előre lépni.

A Státus elnöki funkciójával együtt milyen feladat jár, mit is kellett átvenni az elődtől?

A Római Katolikus Státus elnöki feladatait dr. Holló László egyetemi tanártól vettem át a Státus tavaly júliusi, tavaszról a járvány miatt elnapolt ülésén. Mielőtt erre a feladatra a kuratórium megválasztott, már az igazgatótanács tagja voltam alelnökként. Van tapasztalatom és rálátásom a Státus ügyeire, hiszen Holló Lászlóval sikerült közvetlen és szoros munkakapcsolatot kialakítani az utóbbi öt évben. Így aztán azt kaptam, amit már ismertem.

Egy több száz éves múltra visszatekintő utódintézményt vehettem át a kuratórium és a főegyházmegye elöljárója bizalma jeleként, és bár közhelyes a gondolat, de valóban úgy van, hogy megtisztelő, ám nehéz a feladatom. Ez egyrészt áll a 17. századtól folyamatosan fennálló Katolikus Státus intézményének történelmi emlékéhez, az intézmény patinájához való felnövésből – ha szabad így fogalmaznom –, másrészt pedig áll a 20. századi események, kisajátítások és vagyonelkobzások nyomán kialakult helyzet, a visszaszolgáltatási perek terhéből és a visszaszolgáltatott ingatlanok sorsának alakításából. Természetesen ez nem egy emberre szabott feladat és felelősség, Balla Árpád alelnökkel osztozunk a munkában, azonban a mindenkori elnök felelőssége mégis nagy.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítványt hosszabb előkészítő munkálatok után 2005. november 25-én jegyezték be mint a különböző korokban eltérő névváltozatokban létezett Státus jogutódját. Az azóta eltelt időben többen voltak vezetői, vezetőségi, kuratóriumi vagy tiszteletbeli tagjai alapítványunknak, mindannyian értékes munkájukkal segítették elő ügyeink alakulását.

Milyen ügyek vannak függőben, mi minden vár megoldásra, mit sikerült elindítani?

A Státus vezetésének átvétele után mindjárt azzal szembesültem, hogy a Római Katolikus Teológia kar bentlakását a járvány miatt át kellett szervezni, a kolozsvári Szentegyház utcai épület belső udvarát fel kellett újítani, a frontot is sürgősen javítani, festetni kellett. Ez utóbbi munkálat épp a napokban ért véget, a homlokzati állványokat leszerelték és az épület régi szépségében pompázik.

Vannak folyamatban levő ügyek, amiket tovább kell vinni. Ilyenek a székelyudvarhelyi Tamási Áron Főgimnázium felújítása, az iskola másik épületének, a volt egészségügyi líceumnak az épületét is fel kell újítani. Brassóban a Státus épülete az utóbbi években egy tűzvész következtében igen megrongálódott, tárgyalásokat folytattunk annak felújítása és hasznosítása ügyében, és sikerült egy igen jó szerződést kötnünk, aminek eredménye az épület megújulása lesz, és a Státusnak is hosszú távon jövedelmet hoz majd.

Marosvásárhelyen a Rákóczi Gimnázium sorsa még mindig nincs megnyugtatóan rendezve, ott egy óvoda létesítése is szükséges, az épület megvan, a hasznosítása mikéntjét tervezzük.

A Státus korábban az oktatás terén is nyújtott támogatást, ezt az irányt is fontosnak tartjuk, így ösztöndíjakat adunk a teológiát tanuló egyetemistáknak, a kolozsvári Báthory líceumban pedig a diákok román nyelv tanulását támogatjuk.

Azokban a városokban, ahol az Alapítványnak olyan ingatlanai vannak, amelyekben iskolák működnek, folyamatos kapcsolattartást sikerült kialakítani az iskolaigazgatók és polgármesterek között. 

Az elmúlt években sok per folyt a Státus ingatlanvagyonának visszaszerzése céljából. Ezek közül sok még folyamatban van, ez pedig minden szempontból megterhelő, nehéz kérdés. Jelenleg 36 bírósági per van folyamatban, a Státus vagyonának, ingatlanainak a visszaszolgáltatása akadozik, kedvezőtlen döntések születtek és születnek, sok esetben visszautasítanak. A per alatt levő épületek mellett szintén a Státushoz tartozott 7,53 hektár legelő, 273,75 hektár rét, 240,80 hektár kaszáló, 3525,83 hektár erdő és 440,26 hektár szántó, ezeket is visszaigényeljük.

Ennek ellenére tervezünk, optimistán tekintünk a jövőbe, egy évszázados, különleges és fontos egyházmegyei intézményt képviselünk, amely a főegyházmegye életének, működésének fontos része.